19. 7. 2017

Den Krkonošských řemesel nabídne dílny pro nevidomé a slabozraké

Trutnovské Tkalcovské muzeum připravilo pro všechny zájemce o regionální tradiční řemesla celodenní interaktivní projekt, kterým podpoří hendikepované návštěvníky. Organizaci řemeslných dílen podpořili uživatelé aplikace EPP – Pomáhej pohybem spolu s Nadací ČEZ.

Tkalcovské muzeum udržuje tradice podkrkonošského regionu, vzdělává a podporuje lidová řemesla, řemeslníky i zájemce o ně. Zároveň pomáhá také hendikepovaným dětem i dospělým a připravuje pro ně aktivity, které se zaměřují na zvládnutí dovedností našich předků.

Jeho projekt Lidová řemesla pro hendikepované mohli lidé podpořit v aplikaci EPP – Pomáhej pohybem. Nasbírané body převedla muzeu na finanční příspěvek 50 tisíc korun Nadace ČEZ.

Den Krkonošských řemesel se uskuteční v sobotu 22. července v Tkalcovském muzeu v Domě pod jasanem.

„Připravili jsme haptickou expozici pro nevidomé a slabozraké. Mohou ji využít i zdraví návštěvníci a uvědomit si tak omezení, které zrakově postižení pro poznávání neznámých předmětů mají. Zájemci tak poznají řemesla, nástroje i materiály, se kterými pracovali lidé v Krkonoších v minulosti“, říká zástupkyně Tkalcovského muzea Martina Poliaková.

Více informací o aktivitách Tkalcovského muzea najdete na odkazu: www.dumpodjasanem.cz

 

Kontakty:

Nadace ČEZ                                      Skupina ČEZ                                     

Daniel Novák                                    Šárka Beránková                                              

Tel: 724 446 611                                602 415 282       

daniel.novak01@cez.cz                   sarka.berankova@cez.cz

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz