31. 5. 2022

Děti z dětského domova v Poličce již bydlí v novém

Polička 31. 5. 2022 – Slavnostní setkání při příležitosti nového bydlení pro děti z dětského domova proběhlo v novém domě s krásnou zahradou. Poslední rodinná skupina dětí opustila nevyhovující prostory původního dětského domova již na podzim. Na nové prostory v lokalitě Bezručova si děti rychle zvykly a moc se jim líbí. Na vybavení domácností přispěla i Nadace ČEZ. Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem podpořili projekt a vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v částku 80 tisíc korun.

 V Dětském domově Polička v posledních letech došlo ke spoustě změn. Jeho obyvatelé postupně opustili nevyhovující zázemí staré budovy a přestěhovali se do nových domovů. „Usilujeme o to, aby děti mohly žít v menších rodinných skupinách v bytech či domech v Poličce a okolí,“ vysvětluje ředitelka Miroslava Přiklopilová.

V současné době má Dětský domov tři pracoviště. „V průběhu roku 2021 jsme opustili původní areál dětského domova. Jedna rodinná skupina dětí a vedení se přestěhovalo do nového domu v lokalitě Bezručova, kde v přízemí bydlí děti a v patře sídlí management dětského domova,“ upřesňuje Miroslava Přikrylová.

Další dvě odloučená pracoviště jsou byty v Pomezí a v Poličce. V každém z nich žije již několik let jedna rodinná skupina dětí. Péči o ně zajišťují pedagogičtí pracovníci – vychovatelé a asistenti pedagoga. Děti je oslovují teto a strejdo. Všichni společně směřují k přirozenému začlenění dětí do běžného života společnosti.

Nadace ČEZ přispěla svou částkou 80 tisíc korun na vybavení nového domu. 

„V novém domě je byt pro třetí rodinnou skupinu dětí. Dětem jsme se ho snažili zařídit tak, aby se v něm skutečně cítili jako doma. Naše zkušenosti z provozování domu a bytů jsou velmi pozitivní a samy děti je dle svých slov považují za svůj domov,“ doplňuje Miroslava Přiklopilová

Díky příspěvku Nadace ČEZ budou děti žijí v podobném prostředí jako děti z běžných rodin. Bývalá budova dětem příliš neumožňovala cítit se v ní „jako doma“.  Jednalo se spíše o ústavní prostředí -dlouhé chodby, kanceláře, pokoje pro více dětí. Život dětí se přestěhováním co nejvíce přiblížil životu v běžné rodině. Děti navazují přirozené kontakty se svým okolím a mnozí sousedé ani netuší, že jde o děti z dětského domova.

Dětský domov v Poličce poskytuje komplexní péči dětem, které nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, zpravidla ve věku od 3 do 18 let, kterým soud nařídil ústavní výchovu (případně na základě předběžného opatření). Prioritou je, aby spolupráce mezi zařízením a osobami odpovědnými za výchovu byla co nejlepší, aby se vzájemné vazby s dětmi upevňovaly a pokud možno zlepšovaly. Pracovníci domova usilují o to, aby zde děti prožily co nejhezčí dětství a aby je co nejlépe připravili na budoucí život. Dětský domov je domovem  rodinného typu. Děti u nás vyrůstají v menších rodinných skupinách v bytech.

 Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                               Dětský domov Polička

Šárka Lapáčková Beránková                              Bc. Miroslava Přiklopilová

Tel: +420 602 415 282                                         Tel: +420 727 902 064

 

sarka.berankova@cez.cz                                  reditelka@ddpolicka.cz