10. 5. 2019

Děti z mateřinky mohou denně sledovat, jak jim roste přírodní herna před očima, na výsadbu nové zeleně plné interaktivních zážitků přispěla obci Nadace ČEZ

Proboštov – Že i výsadba zeleně může v budoucnu sloužit k různým dětským hrátkám a poučení, se již nyní mohou přesvědčit nejmenší obyvatelé Proboštova, kteří navštěvují tamní mateřskou školu. Stačí k tomu opravdu málo.

Vedení obce si musí zažádat o finanční prostředky v rámci grantu Stromy u Nadace ČEZ a pak už jen trpělivě čekat, zda bude žádost kladně vyřízena. Pokud ano, tak poté získaných 150 000 korun proinvestovat v duchu zamýšleného projektu. Prostě tak, jak tomu bylo v Proboštově, kde ještě k výše uvedené nadační částce přidali 48 450 korun z obecního rozpočtu.

„Rozhodli jsme se pro poněkud netradiční výsadbu nové zeleně na obecním pozemku, který využívá naše mateřinka. Tu klasickou liniovou jsme totiž doplnili o formy, které poslouží k hrátkám dětí a také třeba coby lepší úkryt drobnému ptactvu, případně i zvířátkům, například ježkům či veverkám. Celkovou výsadbou tak vzniknou vrbové učebny s vrbovým tunelem, bludiště z arónie, přičemž v jejich sousedství porostou rovněž nově vysazené stromy, jako jsou jírovec maďal, jabloň domácí, jeřáb obecný, jeřáb černý, jilm horský a původní odrůdy hrušně,“ říká starostka Jana Čermáková. Jak dodala, celkovou proměnou tak projde celá zahrada Mateřské školy Pastelka.

„Čtyři sta podpořených projektů výsadby zeleně a 92 125 vysazených stromů; to je osmiletá bilance grantu Stromy z let 2011 až 2018. Letos v rámci jarní výsadby do ní zatím přibylo dalších 25 projektů za celkem 2 970 691 korunu, přičemž některé z nich ještě čeká realizace právě v květnu, jako je třeba tomu nyní v Proboštově. Zelený projekt obce jsme podpořili i z toho důvodu, že je poněkud netradiční a spojuje v sobě hned několik výsadbových prvků, které v důsledku poslouží nejen k okrasnému účelu. Radost z nové zeleně budou mít hlavně děti, poslouží jim k zajímavým hrátkám, poskytne jim stín, ochrání je před větrem a prachem. Určitě v nich probudí i větší zájem o přírodu jako takovou,“

poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Vzhledem k povaze projektu, zajistila v pátek 10. května výsadbu nové zeleně v Proboštově odborná zahradnická firma. Minimálně ještě další dva roky pak bude o ni pečovat tak, aby se řádně uchytila. Děti z mateřinky Pastelka ovšem zahradníkům vydatně pomáhaly. Celkem bylo vysazeno 10 stromů, 300 keřů a desítky vrbových prutů, které se časem promění v houštiny ukrývající tunely a učebny. Celé osazenstvo školky může přitom denně sledovat, jak jim přírodní herna plná interaktivních zážitků doslova roste před očima.

Města a obce vysazují převážně lípy, javory a habry, různé druhy jehličnanů a ovocných stromů či rozmanité okrasné keře, a to jak v obydlených místech, tak i ve volné krajině. Někde byly ozdraveny původní aleje u silnic a polních cest, jinde byla obnovena, případně zcela nově vznikla, liniová, sadová či parková výsadba. „Jeden strom přitom za svůj život odebere z atmosféry přibližně jednu tunu CO2. Celkově tak stromy vysazené za podpory Nadace ČEZ zadrží více než 92 tisíc tun CO2,“ uzavírá Michaela Ziková s tím, že právě nyní si mohou města a obce zažádat u nadace o grant Stromy v rámci podzimní výsadby. Mohou tak znova učinit samosprávy, které letos v prvním kole neuspěly, a hlavně ty, které zažádat o grant ještě nezkoušely, případně uspěly se žádostí v minulých letech.