10. 6. 2022

Dobrá zpráva: Společnost Energotrans se již posedmé stala Bezpečným podnikem

Horní Počaply – Mezi nedávno oceněnými společnostmi prestižním titulem „Bezpečný podnik“ byla i společnost Energotrans, a.s., ze Skupiny ČEZ. Ocenění již získala po sedmé v řadě, přičemž jeho obhajoba se koná každým třetím rokem. Pro Energotrans toto potvrzení znamená, že pro bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců dělá více než nařizuje zákon a vytváří pro ně skutečně bezpečné pracovní prostředí.

Zástupci dvanácti společností převzali osvědčení „Bezpečný podnik“ z rukou náměstkyně pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí Dany Roučkové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Ing. Rudolfa Hahna v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.  Společnost Energotrans, která v rámci Skupiny ČEZ provozuje teplárenské výrobní zařízení v Horních Počaplech (Teplárna Energotrans = dříve Elektrárna Mělník) zastupoval Miroslav Krebs, člen představenstva a ředitel pro správu a bezpečnost.

„Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Velice nás těší, že jsme tento prestižní titul obhájili již posedmé. Samozřejmě i díky přístupu všech našich zaměstnanců,“ uvedl Miroslav Krebs. Ocenění přitom považuje za skvělý nástroj zpětné vazby. „Pomáhá nám ověřit, zda máme systém bezpečnosti práce nastaven dobře a také jestli jej rozvíjíme tím správným směrem.“

Získání osvědčení vždy předchází bezmála půl roku intenzivní práce inspektorů napříč celým provozem, a také nezávislá certifikace v oblasti požární ochrany a hygieny práce. Všichni inspektoři jsou pochopitelně odborníky ve svých oborech a prověřují veškeré oblasti bezpečnosti, včetně všeobecných pracovních podmínek. „Získání certifikace nás pak udržuje neustále v pozoru. Díky zkušenostem oblastních inspektorů i z jiných sektorů tak preventivně zavádíme i taková opatření, která nejsou daná zákonem, ale v dobrém smyslu slova se vyplácí,“ dodává Miroslav Krebs. „Pro nás je tudíž úspěšná obhajoba jen novou výzvou, abychom neustále zlepšovali to, co se ještě zlepšovat dá a ocenění za tři roky získali  poosmé.“

Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a docílit tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Byl vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Státním úřadem inspekce práce již v roce 1996. Držitel ocenění je povinen, kromě jiného, provést každoročně kompletní vnitřní audit. Oblastní inspektorát práce u oceněného právního subjektu po dobu platnosti certifikátu provádí namátkovou prověrku, která je zaměřena zejména na změny, které nastaly buď v podmínkách hodnocení, nebo proběhly za uplynulé období v právním subjektu. Ocenění se uděluje každoročně s platností po dobu tří let  podnikům, které splnily podmínky programu.

V České republice se v současnosti může pochlubit titulem „Bezpečný podnik“ 72 společností. Patří  mezi ně například i všechny klasické a vodní elektrárny, paroplyn a teplárny, které v rámci Skupiny ČEZ tvoří jeden celek, v nichž se právě nyní inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce pohybují. Tříleté období, pro které „klasika“ a obnovitelné zdroje ČEZ získali titul Bezpečný podnik pošesté totiž letos skončí.