15. 5. 2019

Elektrárna Poříčí v Trutnově zažila cvičný poplach, hořelo – naštěstí jen cvičně

Hradec Králové, 15. května 2019 – Simulace zahoření technologie v prostoru kompresorové stanice a ošetření se záchranou zraněného pracovníka prověřila připravenost Báňské záchranné služby v Odolově a součinnost s odpovědnými pracovníky elektrárny v Trutnově – Poříčí. Další z pravidelných havarijních cvičení proběhlo včera.

Cvičení prověřilo připravenost zasáhnout u mimořádných situací, psychickou i fyzickou odolnost, orientaci v neznámém prostředí a reálné použití techniky v praxi. Příslušníci Báňské záchranné služby, jejíž zřizovatelem je Palivový kombinát Ústí s.p., si tak v prostorách elektrárny vyzkoušeli zásah proti požáru, hašení vyvíječem hasební pěny i záchranu a slaňování zraněného pracovníka.

Vše zvládli na výbornou a pochvala patří i pracovníkům elektrárny, kteří byli v naprosté součinnosti se záchranáři i dalšími subjekty integrovaného záchranného systému.

„Tato náročná praktická cvičení záchranářů testují fyzickou i psychickou připravenost a odolnost proti stresu a my jsme rádi, že jsme si v reálných prostorách mohli vyzkoušet nejen techniku, ale i připravenost našich lidí. Cvičení členů naší jednotky je velmi důležité hlavně pro záchranu lidí, kteří se ocitli v ohrožení života,“

upřesňuje Mgr. Martin Dvořák z Báňské záchranné služby v Odolově.

Nejprve záchrana zraněného v bezvědomí, který se nacházel v silně zakouřeném prostředí, kde již šlehaly plameny. Následovalo rychlé nasazení kyslíkové masky a transport na nosítkách k východu. Slanění na nosítkách do bezpečí, ošetření postiženého a povolání sanitky. A záchranáři se vrací a hasí požár, který se stále zvětšuje v prostoru kompresorové stanice. K hašení používají vyvíječ pěny turbex. Laicky to znamená, že celý prostor, kde hoří, uhasili a vyplnili hasební pěnou. Vše zvládli naprosto profesionálně.

„Každé havarijní cvičení vítáme, protože je přínosem nejen pro záchranáře, ale i pro nás. Vyzkoušíme nejen sebe, ale prověříme součinnost příslušníků integrovaného záchranného systému, platnost telefonních čísel v praxi, a to vše v součinnosti s našimi zaměstnanci. Víme, že kdybychom potřebovali pomoc při neočekávané události, záchranáři budou připraveni,“

říká Martin Hrubý, ředitel Elektrárny Poříčí, Hodonín.

Elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. Do provozu byla uvedena v roce 1957. Elektrárna Poříčí zásobuje teplem město Trutnov a značnou část jeho okolí.  ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov.  Z pohledu výroby elektřiny patří Elektrárna Poříčí  k tzv. systémovým elektrárnám. Díky svému umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.