18. 5. 2019

Energetici z Plzně a okolí již potřetí provětrali doma své šatníky

Mírně obnošené, zánovní, ale i zcela nové ošacení o celkové váze 135 kg, 60 párů bot, 14 kabelek, 28 kusů různé bižuterie a jeden batoh. Takový byl jarní „průvan v šatnících“ zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří mají výkon práce v Plzni a okolí. Pro ně již nevyužitelné, ale pro někoho stále potřebné věci, pak putovaly v polovině května do Oblastní charity v Rokycanech.

„Pořádáme pravidelné vánoční a velikonoční trhy chráněných dílen a také máme Čas pro dobrou věc, což je dobrovolnický den, během něhož místo svých běžných pracovních povinností pomáhají zaměstnanci ČEZ neziskovým organizacím, jako jsou chráněné dílny, domovy důchodců, dětské domovy, sociální ústavy a podobně. Stále jsme však hledali možnosti dalších aktivit a tak vznikl náš „Průvan v šatníku“ napříč celou Skupinou ČEZ. Letos se koná již potřetí, přičemž během předchozích dvou let se podařilo shromáždit celorepublikově 3,2 tuny potřebných věcí, které byly v jednotlivých lokalitách předány osloveným charitativním organizacím,“

říká koordinátorka akce Lenka Hybšová z útvaru udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ.

Charitativní Průvan v šatníku probíhá v Praze, Dukovanech, Temelíně, Ostravě, Zábřehu, Hradci Králové, Plzni a Děčíně, tedy v centrálních místech regionů, v nichž Skupina ČEZ působí.  V plzeňském kontaktním místě Skupiny ČEZ se za tři roky podařilo nashromáždit zhruba 400 kg ošacení a dalších potřebných věcí, jako jsou například boty, kabelky či batohy. V roce 2017 si svou várku odvezli pracovníci z Centra Hájek a vloni z Psychiatrické léčebny v Dobřanech. Letošní volba připadla na Oblastní charitu v Rokycanech.

„Všem moc děkujeme. Oblastní charita Rokycany se skládá z pěti středisek zaměřujících se na poskytování sociálních služeb různým cílovým skupinám. Jedná se o projekt Osobní asistence, Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše – noclehárna, Domov pro seniory sv. Pavla, Stacionář Pohodička a Sociálně terapeutické dílny Pohodička. Veškeré darované věci jsou věnovány Krizovému zařízení pro ženy, kde jsou ubytovány ženy a matky s dětmi, a Noclehárně pro muže. Cílové skupiny těchto zařízení rozhodně oblečení využijí a je pro ně přínosem, neboť nemusejí vynakládat finanční prostředky na nákup nového oblečení. Všem zaměstnancům společnosti ČEZ děkujeme za sbírku a vstřícnost a jsme velmi potěšeni, že životy lidí v nelehkých situacích nejsou pro ně lhostejné“ kvitovala pomoc energetiků Jana Kovářová, vedoucí výše uvedených zařízení

Oblastní charita Rokycany je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje charitativní, sociální a ošetřovatelské služby a podporuje samostatnost, tedy zajištění kvalitního a plnohodnotného života lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Dále nabízí ženám, které se nacházejí v krizové situaci, ubytování na přechodnou dobu.

„Mezi naše služby v rámci pomoci potřebným patří také denní stacionář Pohodička a sociálně terapeutické dílny Pohodička. Poskytujeme i osobní asistence. Máme přitom snahu pomoci všem, ať již se zdravotním, tělesným či mentálním handicapem, případně s kombinovaným postižením. Samozřejmostí je pomoc lidem v krizi či životní nouzi. Také těm, co vedou rizikový způsob života, osobám bez přístřeší, nebo ohroženým sociálním vyloučením, případně již žijícím v sociálně vyloučených komunitách a podobně,“

dodává ještě Jana Kovářová.