18. 10. 2022

Hřiště plné energie mají ve Velkých Svatoňovicích

Hradec Králové, 18. října 2022 - Nové herní prvky si pochvalují děti ve Velkých Svatoňovicích. Nadace ČEZ na nákup vybavení přispěla částkou 195 tisíc korun.

Velké Svatoňovice – obec v podhůří Krkonoš nabízí svým občanům příjemné trávení volného času. Uprostřed obce vyrostla sportovně relaxační zóna Puškvorec, kde tráví svůj volný čas jak dospělí, tak děti. Zóna je mezi fotbalovým hřištěm a rybníkem Aman. Obec od  Nadace ČEZ obdržela částku 195 tisíc korun na modernizaci a doplnění herních prvků. Z obdržených finančních prostředků byla na hřišti „Puškvorák“ vybudována dvojitá lanová dráha pro zpestření volnočasových aktivit místních i přespolních ratolestí.

„Snažíme se rozšiřovat rozpočet obce o příspěvky z dotací vyhlašovaných různými organizacemi a ministerstvy.  Z podaných dotačních žádostí se v letošním roce podařilo získat finanční prostředky z grantového řízení Nadace ČEZ - Oranžové hřiště, za což jsme velmi rádi. Doplnili jsme nový herní prvek – atraktivní dvoumístnou lanovku, za kterou děkujeme,“ říká Viktor Marek, starosta obce Velké Svatoňovice.

„O relaxační zónu se staráme a po instalaci lanovky provoz sledujeme, aby volnočasové aktivity nejen dětí a mládeže nenarušovaly klid a pohodu v obci,“ doplňuje starosta obce.

Hřiště je určeno pro všechny věkové kategorie a je celoročně veřejně přístupné. Je oblíbeným místem pro setkávání nejen dětí různých věkových skupin, ale chodí sem i dospělý doprovod a nejen proto, že hned vedle je útulná hospůdka.

 Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Jednou z podmínek je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.