7. 9. 2018

I Malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové se zapojí do Dnů evropského dědictví

Hradec Králové, 7. září 2018 – Od soboty 8. září až do následující neděle se i malá vodní elektrárna na řece Labi – Hučák zapojí do Dnů evropského dědictví. Secesní budova přímo v centru Hradce Králové bude zpřístupněna od 9 do 16 hodin. Vstupné je zdarma.

Informační centrum Obnovitelných zdrojů Hučák láká k návštěvě nejen díky atraktivní historické budově, ale především díky interaktivní expozici o obnovitelných zdrojích energií.

Pro velké i malé návštěvníky jsou připraveny prohlídky o využití a vlastnostech větrné, vodní, geotermální, sluneční energie a energie vzniklé spalováním biomasy. Součástí prohlídky jsou i projekce tematického filmu „Malé vodní elektrárny na Labi“ nebo filmů „Obnovitelné zdroje“ a „100 let Šumavské energie“. K dispozici je kinosál s projekcí na velkoplošné plátno 12 x 3 m, které je dominantním audiovizuálním prvkem centra. K dispozici jsou i modely vodního kola, větrné elektrárny či velmi oblíbený model tornáda a další neméně zajímavé ukázky.

Malá vodní elektrárna je v rekonstrukci, ale Informační centrum obnovitelných zdrojů funguje bez omezení.

 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Historie elektrárny, která oslavila již více jak 100 let svého fungování

Malá vodní elektrárna je chráněnou kulturní památkou a do provozu byla uvedena v roce 1912. V těchto dnech prochází generální rekonstrukcí a do provozu by měla být uvedena ke konci letošního roku.

Stavbu elektrárny na 157. kilometru řeky Labe zadalo zastupitelstvo města Hradec Králové 12. května 1908 a projekt tohoto vodního díla vypracoval ředitel Elektrických podniků pražských prof. Ing. Karel Novák.  Secesní budovu navrhl prof. arch. František Sander a na betonovém mostě s ním spolupracoval Ing. František Jirásek. Hydrocentrála elektrárny byla připravena v roce 1911 tak, aby se mohly uskutečnit zkoušky tří Francisových turbín s výkonem 300 koňských sil. První elektřinu tyto vodní turbíny dodaly ke konci ledna 1912.

Tři soustrojí elektrárny využívají maximální spád 4,2 m, který zajišťuje přilehlý jez. Původní technologické zařízení vodní elektrárny, které tvořily 3 Francisovy turbíny s přímým pohonem alternátorů, vybudované v roce 1911 firmou Kolben, bylo v roce 1925 rekonstruováno a turbíny byly vyměněny. Dnešní elektrárna obsahuje 3 vertikální rychloběžné Francisovy turbíny s návrhovým průtokem 10 m3/s a Celý objekt vodní elektrárny je chráněnou technickou památkou.

Kontakt:

Informační centrum Obnovitelné zdroje, Křižíkova 788, 500 03  Hradec Králové

E-mail: infocentrum.oze@cez.cz, www: www.cez.cz/hucak

Tel.: 492 122 660

Více informací o uvedených vodních elektrárnách zde:

http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/energie-z-obnovitelnych-zdroju/voda/vodni-elektrarny-cez.html                         

Více o Infocentrech Skupiny ČEZ v ČR www.cez.cz/infocentra

 

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně.

V České republice se konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.