17. 6. 2020

I z domova projevili žáci soutěživost a snahu být mezi nejlepšími

Praha - Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2019/2020, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již počtvrté vyhlásila ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů, má i letos své vítěze. V případě Střední školy - Centra odborné přípravy technickohospodářské v pražských Vysočanech si devět nejlepších žáků převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11, 7 tisíc korun jako odměnu za své celoroční snažení 17. června. Stalo se tak v obřadní síni radnice Prahy 9.

„Prokop Diviš je opravdu zajímavým programem, naše škola se do něj zapojuje od samého začátku. Za nás mu rozhodně dávám palec nahoru, už proto, že je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Nejde tedy o motivaci, kdy si nějaká firma vybere jednoho, dva či tři adepty a s nimi uzavře  nějakou smlouvu,“ říká ředitel školy Josef Ležal. Podle jeho dalších slov vyvolal zatím každý rok Motivační program Prokopa Diviše mezi žáky velkou soutěživost, u mnohých se zlepšil prospěch a celkově se zlepšila i takzvaná studijní bezúhonnost.

Motivační program Prokopa Diviše je vlastně o tom, že po celý školní rok sbírají budoucí elektrotechnici body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, například v odborných soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžného studia. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v každém od druhého ročníku výše) od ČEZ Distribuce. Jednoduše řečeno, každý kdo po celý školní rok splňuje určitá kritéria, má šanci uspět. Nejdůležitější je pochopitelně dobrý školní prospěch, dále aktivita během výuky, účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ i těch dalších. Celoroční samozřejmostí pak bývá právě takzvaná studijní bezúhonnost. Tedy žádná snížená známka z chování či jiný postih za nekázeň a přestupky proti školnímu řádu.

„Pravdou je, že tento školní rok byl ve druhém pololetí kvůli pandemii koronaviru jiný. Uzavření škol pro prezenční výuku přineslo distanční formu vzdělávání s řešením studijních zadání domácím samostudiem a následným vypracování zadaných prací přes počítače. To vše se ovšem neukázalo jako nějaké omezení, ale naopak jako příležitost. Motivační program byl tak pro nás i jedním z vodítek, kdo se studiu doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole. Musím říci, že většina žáků mně v tomto směru nezklamala,“ dodává Josef Ležal a kvituje, že ČEZ Distribuce dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivace žáků ke studiu technických oborů.

„V rámci našich aktivit pro studenty středních škol pořádáme nejen Motivační program Prokopa Diviše, ale například i třídenní Distribuční maturity v Hradci Králové, Kladně a Ostravě. Velice nás těší, že mezi žáky středních škol se rok od roku probouzí větší zájem o elektrotechnické obory. Určitě budeme rádi, když si někteří z nich najdou cestu k nám, ať už to budou absolventi středních nebo vysokých škol. Pro obě skupiny nabízí naše společnost zajímavá pracovní místa na pozici Praktikant nebo Absolvent. Motivační program Prokopa Diviše, který jsme společně s Asociací energetických manažerů začali realizovat před čtyřmi roky, má tudíž smysl. My možná získáme nové posily v rámci generační obměny, studenti svou pílí a snahou pak mohou získat zajímavé finanční částky. Sice je mohou využít podle svého uvážení, ale jak je mi známo, většina z nich získané prostředky použila na své další studium,“ uvedl Martin Molinger, člen představenstva ČEZ Distribuce, během předávání ocenění nejlepším „Divišům“.

Těmi se pro školní rok 2019/20 stali z 2. ročníku: 1. Jakub Votava, 2. Štěpán Hladík, 3. Adam Burian; ze 3. ročníku: 1. Daniel Gerher, 2. Marián Wala, 3. Jaroslav Stránský; ze 4. ročníku: 1. Adam Znamínko, 2. Šimon Coufal, 3. Jan Březina. Všichni jmenovaní krom diplomů obdrželi dle svého pořadí i symbolické šeky s odpovídajícími finančními částkami 16, 11 a 7 tisíc korun.

Na vyhlášení motivačního programu Prokopa Diviše navazovalo i ocenění nejlepšího studenta školy Českým svazem zaměstnavatelů v energetice (ČSZE). Tím se stal Jakub Votava, takže k 16 000 si přidal ještě finanční poukázku na dva tisíce korun. Ocenění mu za ČSZE předala Kateřina Janatková.