16. 11. 2021

Informace o snížení ceny za dobíjení o výši DPH

Na základě Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události snižujeme od 1.11.2021 do 31.12.2021 veškeré ceny za dobíjení o výši DPH.

Vážení zákazníci služby Elektromobilita ČEZ,

na základě Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, kdy ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty prominout daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu na listopad a prosinec roku 2021, snižujeme od 1.11.2021 do 31.12.2021 veškeré ceny za dobíjení o výši DPH

V této souvislosti tak dojde k některým změnám ve vyúčtování a fakturaci dobíjení, které shrnujeme níže:

  1. Všem zákazníkům, kteří se k nám registrovali před koncem října 2021, bude zúčtovací období ukončeno k 31.10. a dobíjení za toto ukončené období (tj. do konce října) jim bude vyfakturováno včetně DPH ve výši 21%. Od 1.11. jim bude běžet nové fakturační období, které bude ukončeno 30.11. Za dobíjení listopadu a prosinci již bude aplikováno odpuštění DPH.
  2. Zákazníkům, kteří se registrovali a budou registrovat v průběhu listopadu, bude fakturační období automaticky nastaveno tak, aby končilo 30.11.
  3. Nově registrovaní zákazníci budou mít od nynějška první fakturační období ukončeno vždy ke konci kalendářního měsíce (dosud byl konec fakturačního období klouzavý, podle data registrace do systému).
  4. Všem zákazníkům je nyní umožněn převod nevyužitého kreditu do dalšího fakturačního období. Zákazníci tedy nemusí mít obavy, že by zkrácením prvního fakturačního období, které bude ukončeno ke konci měsíce a ne klouzavě měsíc po jejich registraci, riskovali ztrátu nevyužitého kreditu. Toto se týká jen tarifů, které obsahují paušální platbu.

Odečet DPH tak bude automaticky započten ve fakturách za měsíce listopad a prosinec.

Děkujeme, že využíváte naše služby a přejeme mnoho šťastných kilometrů s naší energií.

Váš tým Elektromobility ČEZ