11. 9. 2018

INVEN CAPITAL a Evropská investiční banka realizují první společnou investici. Společný fond vstupuje do firmy, která se specializuje na optimalizaci správy kritické infrastruktury.

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající příležitosti v oblasti nové energetiky, získal podíl ve francouzské společnosti Cosmo Tech. Jedná se o první novou investici v rámci společného projektu s Evropskou investiční bankou (EIB). Celkově jde o sedmou investici fondu do oblasti tzv. nové energetiky.

Globální technologická společnost Cosmo Tech z Lyonu se specializuje na vývoj softwarové platformy pro optimalizaci rozhodování v rámci řízení kritické infrastruktury a procesů. Řešení kombinující lidskou a umělou inteligenci dokáže nabízet variantní pohledy na budoucí vývoj komplexních prostředízkvalitňuje a zrychluje rozhodovací procesy ve firmách. Mezi klienty patří velké společnosti z energetického sektoru, např. provozovatel přenosové soustavy RTE (údržba a rozvoj sítí) nebo společnost Alstom (energetická optimalizace pro městské železniční systémy).

Firma Cosmo Tech vzešla z původně univerzitního vývojového týmu, dnes zaměstnává kolem 70 specialistů s působností v Evropě a USA. INVEN CAPITAL je v současném kole financování Cosmo Tech v celkové výši 18 milionů EUR vedoucím investorem a získává ve firmě významný minoritní podíl. Spolu s novými investory Cemag Invest a C. Entrepreneurs se INVEN CAPITAL připojuje ke stávajícím akcionářům společnosti, mezi kterými nechybí významní investoři v oblasti moderních technologií: Aster, Sofimac Innovation, Credit Agricole Creation, Total Energy Ventures a BNP Paribas Developpement.

„Firmu sledujeme poslední dva roky a mezitím vybudovala ve svém oboru naprosto unikátní řešení. Proto jsme se ve stávajícím kole financování stali objemem investice největším investorem, který určoval podmínky pro další koinvestory. Jsme přesvědčeni, že softwarová řešení z dílny Cosmo Tech se v prostředí stále složitějšího současného světa rychle stanou standardy při tvorbě modelů pro manažerské rozhodování a plánování projektů pro kritickou infrastrukturu, například v energetice, vodárenství nebo dopravě. Při postupující decentralizaci v energetice se například jedná o ideální způsob modelace chování chytrých sítí“ vysvětluje Petr Míkovec, managing director INVEN CAPITAL. Možné využití čeká platformu při rozvoji infrastruktury tzv. chytrých měst, pro která potřebují samosprávy komplexní modely pracující s velkým objemem dat a zároveň přinášející jasné výsledky.

„Modely Cosmo Tech využívají technologie takzvané rozšířené inteligence, tedy umělé inteligence obohacené o lidskou složku. Výhoda Cosmo Tech oproti jiným modelům spočívá v předprogramované univerzální platformě umožňující výrazné zrychlení vývoje specifických modelů pro konkrétní sektory a společnosti,“ doplňuje investiční ředitel INVEN CAPITAL Ivo Nĕmejc.

Aktuální vstup je současně potvrzením úspěšného etablování INVEN CAPITAL na francouzském trhu, kde již fond má podíl v carsharingové platformě Vulog. „Vážíme si důvěry našich nových investorů. Věříme, že ji splatíme brzkými byznysovými úspěchy na trzích ve Francii, Velké Británii, Švýcarsku a v zemích Beneluxu,“ přibližuje Hugues de Bantel, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Cosmo Tech. „Náš software přímo odpovídá na strategické otázky v hodnotě miliard dolarů, které se objevují v nejkomplexnějších průmyslových systémech,“ dodává Michel Morvan, spoluzakladatel a výkonný ředitel Cosmo Tech. „Popisná a prediktivní analýza již pomohla společnostem k vysoké návratnosti investic, ale řešení od Cosmo Tech jim umožňují jít nad rámec současných standardů.“ Firma chce dále posílit své kanály přímého prodeje a doplnit je kooperací s vybranými konzultačními skupinami a nezávislými dodavateli software.

Za více než tři roky působení a investic do energetických start-upů si INVEN CAPITAL získal pověst kvalifikovaného a schopného investora podporujícího začínající firmy v sektoru nové energetiky. Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu a úspěšný průběh due dilligence stály za prosincovým rozhodnutím EIB vytvořit společnou investiční strukturu s INVEN CAPITAL, kde se EIB zavázala poskytnout do správy INVEN CAPITAL  50 milionů EUR. Vstup do Cosmo Tech je současně premiérovou novou investicí kofinancovanou právě z prostředků od EIB.

 

INVEN CAPITAL je venture kapitálový fond Skupiny ČEZ s podporou Evropské investiční banky (EIB). Financování EIB je realizováno z prostředků Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Strategií INVEN CAPITAL je vyhledávání investic do menších inovativních a rostoucích smart energy firem v Evropě. Zaměřuje se především na růstové investiční příležitosti v pokročilejší fázi rozvoje („later stage growth“) s osvědčeným byznys modelem prokázaným realizovanými příjmy a dlouhodobým růstovým potenciálem. Cílem INVEN CAPITAL je vytváření dlouhodobé hodnoty díky aktivní spolupráci s managementem společností, do kterých investuje, a aktivní podpory strategie organického nebo akvizičního růstu. Společnosti v portfoliu INVEN CAPITAL získají možnost využít pro další rozvoj rozsáhlých odborných znalostí Skupiny ČEZ v energetickém sektoru, její klientské základny a technologických synergií. Fond je řádným členem Invest Europe (https://www.investeurope.eu)- Evropská asociace private equity a rizikového kapitálu) a CVCA (http://www.cvca.cz) - Česká asociace private equity a rizikového kapitálu)

 

Premiérovou investicí INVEN CAPITAL byl v roce 2015 vstup do bavorské firmy sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů ke skladování energie pro domácnosti. Poté následovalo získání podílů v německých společnostech Sunfire (rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie na bázi palivových článků přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů) a tado°, evropské jedničce na poli chytrých termostatů. V minulém roce se odehrály vstupy do německé firmy Cloud & Heat Technologies zabývající se energetickým využitím tepla pocházejícího z decentralizovaných datacenter a do francouzské společnosti Vulog, která je významným globálním hráčem na poli technologických řešení pro ekologický carsharing. Část řešení z produkce některých uvedených firem už se mezitím objevila v nabídce zákazníkům společností Skupiny ČEZ.