14. 1. 2019

INVEN CAPITAL hlásí první investici v Izraeli. Platforma Driivz urychlí rozvoj elektromobility.

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající příležitosti v oblasti nové energetiky, premiérově vstupuje na izraelský trh start-up projektů. Platforma Driivz, kterou globálně využívá 300 tisíc řidičů, poskytuje komplexní řešení pro řízení sítí nabíjecích stanic pro elektromobily. Celkově jde o osmou investici fondu do oblasti tzv. nové energetiky.

Driivz - ilustr. obr. Technologická společnost Driivz z Tel Avivu vyvinula a nabízí modulární systém pro řízení sítí nabíjecích stanic s širokým spektrem služeb jak pro provozovatele nabíjecí infrastruktury, tak pro uživatele elektromobilů. Zahrnuje mj. řízení procesu nabíjení na veřejných stanicích včetně automatické opravy poruch stanic, optimalizace energetických toků v souladu s distribuční soustavou, správu uživatelských účtů, fakturaci, podporu pro nabíjení v domácnostech a firmách, atd. Platforma je kompatibilní se zhruba 80 celosvětově nejpoužívanějšími typy koncových dobíjecích zařízení.

INVEN CAPITAL se v aktuálním kole financování Driivz v celkovém objemu 12 milionů USD připojil k renomovaným investorům Centrica Innovations a Ombu Group. Své zastoupení bude mít také v představenstvu Driivz.

„Izraelský trh je doslova nabitý zajímavými technologickými firmami a pod drobnohledem ho máme několik posledních let. Dynamický růst trhu s elektrickými vozidly i rychlý rozvoj dobíjecí infrastruktury vyžaduje robustní a spolehlivé systémy pro management nabíjení včetně optimalizace obsazenosti a odběrů energií.“ vysvětluje Petr Míkovec, managing director INVEN CAPITAL.„V kombinaci s naší dřívější investicí do carsharingové platformy Vulog i s rozsáhlým programem nabídky řešení pro elektromobilitu napříč celou Skupinou ČEZ očekáváme, že nová investice může výhledově znamenat i zajímavé synergie ve prospěch zákazníků ČEZ.“

V České republice je momentálně v provozu zhruba 2500 elektromobilů, které mají k dispozici necelé tři stovky profesionálních veřejných dobíjecích stanic. „V souladu s trendem v západní Evropě, kde se očekává nárůst na jeden milion stanic do roku 2025, prudce porostou tato čísla i u nás. Společně s tím poroste poptávka po elektřině a nároky na distribuční soustavu. Komplexní řešení Driivz pro řízení nabíjecí infrastruktury, jehož špičková výkonnost je prokázána u největších globálních provozovatelů nabíjecí infrastruktury, pomůže tento nárůst zvládnout,“ doplňuje za INVEN CAPITAL investiční manažer Michal Mravec.

„Jsme rádi, že můžeme uvítat společnost INVEN mezi našimi investory. Věříme, že po posledním kole financování máme nyní dobrou pozici k dalšímu úspěšnému vývoji inovativních řešení sloužících jako komfortní zázemí pro oblast nabíjení elektrických aut. Efektivnějším využitím energie v elektrizaci dopravy současně podporujeme globální proces energetické revoluce,“ říká Doron Frenkel, generální ředitel Driivz.

Za více než tři roky působení a investic do energetických start-upů si INVEN CAPITAL získal pověst kvalifikovaného a schopného investora podporujícího začínající firmy v sektoru nové energetiky. Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu a úspěšný průběh due dilligence stály za rozhodnutím EIB vytvořit společnou investiční strukturu s INVEN CAPITAL, kde se EIB zavázala poskytnout do správy INVEN CAPITAL 50 milionů EUR. Nejnovější akvizice je však vzhledem k lokalizaci mimo teritorium EU výlučnou aktivitou INVEN CAPITAL.

Izrael patří k technologicky nejvyspělejším zemím světa, platí to především pro odvětví softwaru, smart mobility, kybernetické bezpečnosti, komunikací a přírodních věd. Objem obchodní výměny mezi ČR a Izraelem dosáhl v roce 2017 celkem 30,7 miliardy korun (3,7% meziroční růst) s výrazně pozitivní bilancí v český prospěch (saldo +17,7 mld. Kč). Dosud také proběhlo několik mezivládních konzultací vlád ČR a Státu Izrael, které kladly důraz na spolupráci v nových oblastech, mj. kybernetické bezpečnosti, vědě, technologiích a inovacích.

 

INVEN CAPITAL je venture kapitálový fond Skupiny ČEZ s podporou Evropské investiční banky (EIB). Financování EIB je realizováno z prostředků Evropského fondu pro strategické investice (EFSI). Strategií INVEN CAPITAL je vyhledávání investic do menších inovativních a rostoucích smart energy firem. Zaměřuje se především na růstové investiční příležitosti v pokročilejší fázi rozvoje („later stage growth“) s osvědčeným byznys modelem prokázaným realizovanými příjmy a dlouhodobým růstovým potenciálem. Cílem INVEN CAPITAL je vytváření dlouhodobé hodnoty díky aktivní spolupráci s managementem společností, do kterých investuje, a aktivní podpory strategie organického nebo akvizičního růstu. Společnosti v portfoliu INVEN CAPITAL získají možnost využít pro další rozvoj rozsáhlých odborných znalostí Skupiny ČEZ v energetickém sektoru, její klientské základny a technologických synergií. Fond je řádným členem Invest Europe (https://www.investeurope.eu)- Evropská asociace private equity a rizikového kapitálu) a CVCA (http://www.cvca.cz) - Česká asociace private equity a rizikového kapitálu)

 

Premiérovou investicí INVEN CAPITAL byl v roce 2015 vstup do bavorské firmy sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů ke skladování energie pro domácnosti. Poté následovalo získání podílů v německých společnostech Sunfire(rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie na bázi palivových/elektrolytických článků přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů) a tado°, evropské jedničce na poli chytrých termostatů. V  roce 2017 se odehrály vstupy do německé firmyCloud & Heat Technologies zabývající se energetickým využitím tepla pocházejícího z decentralizovaných datacenter a do francouzské společnosti Vulog, která je významným globálním hráčem na poli technologických řešení pro ekologický carsharing. Rok 2018 byl ve znamení získání podílu ve francouzské platformě Cosmo Techzabývající se vývojem softwarové platformy pro optimalizaci manažerského rozhodování. Část řešení z produkce některých uvedených firem už se mezitím objevila v nabídce zákazníkům společností Skupiny ČEZ.