24. 4. 2018

Jablonec ušetřil za energie 4,6 milionu Kč. Díky projektu ENESA, dceřiné společnosti ČEZ ESCO.

V 15 objektech v majetku města Jablonec nad Nisou běží už od minulého roku projekt na úsporu energie, který městu garantuje každoroční úsporu minimálně 3, 75 mil korun. Projekt je ale ještě úspěšnější. Skutečná úspora je téměř o 900 tisíc korun vyšší a činí 4,63 milionu korun. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Modernizace se týkala 12 mateřských a základních škol, městské knihovny, bazénu a sportovní haly. Dokončena byla na začátku minulého roku a nyní jsou k dispozici první ucelené výsledky.

Rekonstrukcí prošla většina kotelen a dosluhující plynové kotle byly nahrazeny novými. ENESA rovněž optimalizovala provoz tepelných čerpadel.  Řada osvětlovacích těles byla vyměněna za úsporné kompaktní zářivky nebo LED svítidla. Úpravy stály 32,3 milionů korun.“ vysvětluje Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a majetek.

g„Městský rozpočet ale tato investice nijak nezatížila. Částka se bude postupně splácet z vlastních úspor, které má město od nás garantováno přímo ve smlouvě. Za výšku úspor tedy přímo ručí poskytovatel,“ říká Petr Ouška, ředitel ČEZ ESCO pro veřejnou správu a nemovitosti.

Díky garanci úspor nepředstavuje projekt pro město žádné riziko. Nadúspory budou investovány zpět do projektu, aby spotřeba dále klesala. Letos z nich budou uhrazeny další úpravy v plaveckém bazénu a MŠ Hřbitovní.

Zásadní vliv na snížení nákladů na vytápění má instalace systému individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech. Umožňuje udržovat teplotu podle účelu a času využití. Na toaletách, v tělocvičnách a na chodbách je tak o stupeň až dva chladněji než v učebnách, kancelářích či kabinetech.

Veškerá provozní data jsou shromažďována v dispečinku. Jejich analýza slouží k vyhledávání dalších míst s potenciálem úspor.

„Těší nás, že v Jablonci nyní vše funguje, jak bylo zaplánováno a dokonce lépe. Někdy je totiž třeba s ohledem na měnící se podmínky ladit projekt ještě za plného provozu,“vysvětluje Ivo Slavotínek, ředitel společnosti ENESA.

Další kontakty:

Markéta Hozová, tisková mluvčí města Jablonce, tel.: 483 357 193, 777 025 101, hozova@mestojablonec.cz

 

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, outsourcing provozu zákazníkových elektrických zařízení nebo výstavbu kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko.

O ENESA  

ENESA je největší česká společnost poskytující výhradně energetické služby (zvl. metodou Energy Performance Contracting, EPC) včetně desetiletého energetického managementu u nás. Od roku 2015 je součástí ČEZ ESCO. Za 12 let své existence dodala energeticky úsporná opatření včetně systému energetického managementu v téměř 205 objektech. Při celkové investici přesahující 1 mld. korun ušetřily její projekty do konce roku 2016 na provozních nákladech přes 800 mil. korun a tato úspora postupně dále narůstá. Kvalitu služeb společnosti ENESA dokládají významná ocenění. V roce 2014 přiznala Evropská iniciativa pro energetické služby (EESA) projektu v Nemocnici Jihlava titul „Nejlepší evropský projekt energetických služeb“.