17. 4. 2019

Janské Lázně – měníme staré trubky za nové

Janské Lázně 17. dubna 2019 – Známé lázeňské středisko v samém srdci Krkonoš ovládl stavební ruch. Společnost ČEZ Teplárenská zde původní parní rozvody nahrazuje horkovodními. Stavební práce začaly koncem března. Celková investice je vyčíslena cca na 100 milionů korun.

Společnost ČEZ Teplárenská v Janských Lázních provede konverzi z páry na horkou vodu – laicky řečeno v nových trubkách bude místo páry proudit horká voda. Přechod z páry na horkou vodu znamená snížení ztrát tepelné energie, což vede k nižší spotřebě paliva, snížení emisí a zlepšení životního prostředí. Celková investice je vyčíslena cca na 100 mil. Kč, dodavatelem akce je společnost ENESA a.s., člen ČEZ ESCO. Projekt je spolufinancován z prostředků EU Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Úspory energie v SZT / soustava zásobování teplem/  prostřednictvím MPO ČR.

Stavba je rozdělena do ucelených částí, rekonstrukce záložní parní plynové kotelny, výstavby hlavní výměníkové stanice pára/horká voda, nových trubních rozvodů a úpravy či rekonstrukce odběratelských předávacích stanic jednotlivých zákazníků. Hlavní dopad do života města budou mít především výkopové práce v trase stávajících parních rozvodů, po následném otevření stávajících neprůlezných topných kanálů budou v jednotlivých etapách demontovány dožité trubní rozvody a uloženy a svařeny nové předizolované trubní rozvody. Následně proběhne pískový zásyp a nové vrstvy dle charakteru jednotlivých ploch. V některých částech bude v souběhu za sebou probíhat i rekonstrukce kanalizace a případně vodovodu. Město Janské Lázně na projektu aktivně spolupracuje - úpravou systému svozu komunálního odpadu, informacemi občanům o dopravních opatřeních v jednotlivých etapách, připravuje též rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Údržba silnic Královéhradeckého kraje připravuje v průběhu roku 2019 a 2020 rekonstrukci páteřní komunikace města.   

Investiční akce je rozložena do dvou let. Letos bude realizováno 8 etap a v roce 2020 9 etap. Rozdělení stavby má logickou posloupnost a jejím účelem je především maximálně zabezpečit dodávky tepla zákazníkům v době realizace buď ze stávajícího parovodu, nebo již z nového horkovodu. V plánu je i umístění dvou záložních zdrojů tepla, a to pro objekt Vesna a Výměníkovou stanici 89.

„Velmi úzce spolupracujeme se zhotovitelem stavby, s městem Janské Lázně, Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně i s veřejností, aby dopad do běžného života obyvatel a návštěvníků města byl co nejmenší,“ říká Jan Nechvátal předseda představenstva a generální ředitel ČEZ  Teplárenská, a.s. „ Komfortní dodávka tepla bez starostí, s co nejmenším dopadem na životní prostředí je naší prioritou“, doplňuje Jan Nechvátal.

Stavbou bude dotčena „jižní“ část města, celková délka potrubních rozvodů je více jak 4 km, projektovaná tlaková úroveň PN 25 s teplotním spádem 130/70 °C v zimním období a 90/60 °C v letním období. Realizace se přímo dotkne 43 objektů, z toho je 16 Státních léčebných lázní Jánské Lázně, 5 města Janské Lázně, 1 ČEZ Teplárenské a 24 ostatních vlastníků.

ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou Vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně, Maršov, Vrchlabí. Kromě odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o 15 600 domácností.

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., v České republice v současné době zásobuje přibližně 7 500 odběrných míst a kromě více než 137 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 000 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 34 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z Elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče.

Více o společnosti na jejích webových stránkách www.cezteplarenska.cz.