12. 2. 2024

Jaro již ťuká na dveře a s ním přichází i jarní výsadba nové zeleně, i letos proto mohou Západočeši zažádat o grant Stromy u Nadace ČEZ

Západní Čechy - První kolo grantového řízení Stromy pro jarní výsadbu v roce 2024 vyhlásila Nadace ČEZ. Zájemci si mohou podat žádost o grant do 29. února. Žadatelé mohou využít až 150 tisíc korun na výsadbu stromů, alejí či obecních sadů, případně obnovu stávajících parků a podobně. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy. Vedle samospráv tak mohou o podporu výsadby zeleně požádat i neziskové organizace či zájmové spolky. V loňském roce podpořila Nadace ČEZ v západních Čechách šest projektů nových výsadeb, v každém kraji po třech, za celkem 618 875 korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami. To samé se týká i neziskových organizací, ve velké míře obecně prospěšných společností či různých okrašlovacích spolků, jejichž členům není lhostejné životní prostředí v místech, kde žijí. Jen v loňském roce tak bylo napříč celou republikou podpořeno 138 projektů výsadby nové zeleně. Od roku 2011 tak již bylo vysazeno kolem 120 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun.

Vloni proběhla nová výsadba zeleně, ať v rámci jarního či podzimního kola v Karlovarském kraji  (celkem za 303 415 korun) v obcích Krajková na Sokolovsku a Krásný Les na Karlovarsku. V prvním případě se jednalo o obnovu obecního sadu za 29 415 a ve druhém o výsadbu zcela nového sadu pro vzdělávání a relaxaci za rovných 150 000 korun spolkem Občané Krásného lesa. Další obcí, kde na Sokolovsku zakořeňuje nová zeleň díky podpoře Nadace ČEZ, jsou Tatrovice, které uspěly s grantem ve výši 124 000 korun. Zde proběhla výsadba 29 původních jehličnatých a listnatých dřevin, a to v rámci doplnění stávajících stromořadí či obnovy starých cest. 

V Plzeňském kraji  (celkem za 315 460 korun) uspěly v loňském roce se svou žádostí Kralovice, kde místní vysadili nové stromořadí 14 třešní ptačky za 99 000 korun v Týnecké ulici, čímž oddělili její části s garážemi od obytných domů. Liniová výsadba 15 okrasných třešní mahalebka u víceúčelové obecní vodní nádrže proběhla v Kamenném Újezdu u Rokycan, kde si u plotu své mateřinky vysadily děti i pětadvacet keřů ostružníku a maliníku. Na obojí obdržela obec podle žádosti o grant 66 460 korun. Na realizaci rozšíření biodiverzity ve svém areálu pak plzeňská Techmania získala 150 000 korun, přičemž odborná zahradnická firma zde vysadila 23 vzrostlých stromů (11x javor mléč a 12x dub letní). 

„Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Výsadba stromů, případně i okrasných keřů obvykle probíhá formou veřejné akce pro celé rodiny bez rozdílu věku. Mnohdy také za asistence dětí z mateřinek a základních škol, čímž se u nich posiluje povědomí o smysluplnosti zeleně ve volné přírodě i v městské zástavbě. „Samozřejmě, že společná výsadba rovněž upevňuje sousedské a komunitní vztahy. Zasazení mladého stromku je proto i symbolem naděje a darem příštím generacím, jimž budou už vzrostlé stromy k užitku. Věřím proto, že i letos podpoříme desítky projektů v rámci jarní a následně i podzimní výsadby,“ uzavírá Michaela Ziková. Znovu pak ještě  připomenula, že kdo chce stihnout jarní výsadbu, musí podat žádost během letošního února. Další kolo grantu pak proběhne v létě, přičemž je přichystáno pro ty co zvažují až podzimní výsadbu.