11. 2. 2021

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v obci Lhoty u Potštejna si na zásahy posvítí

Obec Lhoty u Potštejna pro svoji jednotku si z daru od Nadace ČEZ pořídila elektrocentrálu a osvětlovací techniku. Nadace ČEZ na vybavení přispěla částkou 30 tisíc korun. Zbylou část uhradila obec ze svého rozpočtu.

Dobrovolní hasiči jsou pro obec velmi důležití. Pomáhají při mimořádných událostech a jsou připraveni kdykoli pomoci. Ke své nelehké práci potřebují i kvalitní vybavení. Nadace ČEZ jednotce, v rámci grantového programu Podpora regionů, přispěla na benzínovou elektrocentrálu, osvětlovací techniku a kabeláž. Vybavení jednotce opravdu chybělo. Jeho pořízením se zkvalitní zásahy jednotky především v noci, kdy hasiči budou moci dobře osvětlit místo zásahu. Elektrocentrála zase umožní připojení dalších elektrických přístrojů – například ponorných kalových čerpadel, vysokotlakých čističů nebo průmyslových vysavačů.

Jen v loňském roce jednotka vyjížděla k devíti technickým zásahům.

 „S nákupem nového zařízení došlo ke zkvalitnění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Jsme za prostředky od Nadace ČEZ moc rádi. Naše jednotka má 17 členů a zasahuje nejen v naší obci Lhoty u Potštejna, ale i v okolních obcích. Jsme vybaveni dopravním automobilem a cisternovou automobilovou stříkačkou,“ upřesňuje činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna jejich velitel Martin Růžička.

 Nadace ČEZ jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů podporuje pravidelně. Uvědomujeme si prospěšnost a pomoc jednotek sborů dobrovolných hasičů nejen při požárech, povodních, nehodách, ale rovněž při dalších mimořádných událostech. Vždyť v nezáviděníhodné situaci se může ocitnout každý z nás a bude vděčný za pomoc.

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna je zřízena dle zákona č. 133/1985 o požární ochraně jako organizační složka obce, která je zařazena mezi jednotky požární ochrany kategorie III a tím pádem do základních složek integrovaného záchranného systému. Na žádost Krajského operačního střediska – KOPIS její členové zasahují nejen v obci Lhoty u Potštejna, ale i v dalších okolních obcích.

 Kontakt:

Skupina ČEZ                                                          JSDH Lhoty u Potštejna

Šárka Lapáčková Beránková                                   Martin Růžička

tel: 602 415 282                                                      tel. : 605 191 239

sarka.berankova@cez.cz                                        hasici.lhoty@seznam.cz  

D