9. 12. 2022

Jirsíkovo gymnázium hostilo 8000. besedu vzdělávacího projektu Energie – budoucnost lidstva

Dokážeme žít bez elektřiny? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů výroby elektřiny? I takové otázky zaznívají během osvětové besedy Energie – budoucnost lidstva. A právě jubilejní osmitisící beseda celorepublikového programu vyšla v tomto týdnu na jižní Čechy. Šest desítek studentů třetího ročníku Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích během ní diskutovalo o energetice s temelínským operátorem. Historicky první akce této série se uskutečnila na Gymnáziu Pod Svatou horou v Příbrami 1. března 2000 a od té doby besedy absolvovalo přibližně 280 tisíc mladých lidí z celé České republiky.

„Během besed lektoři představují energetiku v širších souvislostech. Se studenty diskutují o výhodách a nevýhodách jednotlivých zdrojů, rizicích blackoutu, ekologických aspektech nebo i o tom, že ne všichni na naší planetě mají dostatek elektřiny. Stylem výkladu se snaží studenty inspirovat k vlastnímu přemýšlení o významu energetiky,“

uvedl Ladislav Kříž, manažer útvaru komunikace a hlavní mluvčí Skupiny ČEZ.

 

Lektory besed programu Energie – budoucnost lidstva jsou přední čeští odborníci na energetiku. Byli nebo stále jsou mezi nimi například profesor František Janouch, mimo jiné zakladatel a předseda Nadace Charty 77, Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ, docent Petr Otčenášek, člen Nezávislé energetické komise vlády ČR, takzvané „Pačesovy“ komise nebo profesor Bedřich Heřmanský, první profesor oboru jaderné reaktory v tehdejším Československu a řada dalších expertů.

Čtvrteční besedu na českobudějovickém Jirsíkově gymnáziu vedl, coby lektor, operátor sekundárního okruhu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín Lukáš Svoboda. „Beseda trvá dvě vyučovací hodiny a součástí jsou také praktické ukázky, například na fotovoltaiku nebo měření radioaktivního záření, což je hodně oblíbená část,“ sdělil Lukáš Svoboda. V současné době tvoří lektorský tým projektu devatenáct mužů a žen. Do programu je zapojeno v celé ČR celkem více než 400 středních a základních škol.

To, že se při besedě skutečně bavili, potvrdili po jejím skončení sami žáci už zmíněného třetího ročníku gymnázia.

„Bylo to zábavné a zajímavé. Zcela novou informací pro mě bylo, že v elektrárně pracují i ženy na pozici operátorek ve velíně,“

prozradila například Tina Šimečková, která patřila v posluchárně fyziky mezi nejaktivnější diskutéry.

„Energetika mě zajímá technicky i politicky, ale zda bych se jí chtěla věnovat profesně zatím nevím. O své budoucnosti musím ještě popřemýšlet,“ řekla.

Naopak „zcela jasno“ má v této věci její kolega Václav Štekl.

„Opravdu hodně vážně uvažuji o tom, že se vydám tímto směrem. Tato beseda mi znovu potvrdila, že energetika je velmi zajímavé a perspektivní odvětví,

konstatoval Václav Štekl.

 

Od začátku roku vyrobila elektrárna Temelín 15,1 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.