13. 9. 2022

Konference Hydroturbo je ve znamení nových trendů ve vodní energetice. ČEZ představí modernizace a ekologizaci elektráren

Po čtyřleté pauze vynucené pandemickými omezeními se letos opět koná Mezinárodní konference HYDROTURBO, tradiční setkání odborníků z oblasti vodní energetiky, které se střídavě koná v České republice a na Slovensku. Hlavním pořadatelem letošního ročníku je společnost ČEZ a účastníkům nabídne vedle klasického konferenčního a společenského programu v Praze také exkurze na vybrané vodní elektrárny Vltavské kaskády.

Tematické okruhy konference HYDROTURBO 2022 jsou zaměřené na nové trendy ve využití vodní energie, na konstrukci a výrobu hydroenergetických zařízení včetně malých vodních elektráren, na problematiku efektivního, bezpečného a ekonomického provozu vodních děl a vodních elektráren.

I když v České republice nejsou přírodní poměry pro budování velkých vodních energetických děl ideální, hrají v rámci obnovitelných zdrojů vodní elektrárny stále hlavní roli. V celé energetické soustavě jsou sice doplňkovým zdrojem, ale jejich význam spočívá ve schopnosti rychlého najetí, dodání vysokého výkonu a operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě ČR.

ČEZ na konferenci představí mimo jiné modernizace a ekologizaci stávajících vodních elektráren, na který se soustředí souběžně s výstavbou nových obnovitelných zdrojů. Výsledkem 15letého modernizačního programu, který využívá nejnovějších poznatků vědy a techniky, je zhruba čtyřicet obnovených soustrojí vodních elektráren Skupiny ČEZ, čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti zdrojů o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější provoz a významná úspora cenné vody.

„Alternativní postup ve srovnání s výstavbou zcela nových obnovitelných zdrojů si dosud vyžádal více než třímiliardovou investici. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1425 MW, tj. zhruba ¾ výkonu jaderné elektrárny Dukovany. Při konstantních hydrologických poměrech vyrobí modernizovaná soustrojí ročně o desítky milionů kWh ekologické elektřiny více. Modernizovaný a odolnější vůči kybernetickým hrozbám je také dispečink elektráren tzv. Vltavské kaskády. Nové technologie vyrábějí čistou energii mj. ve Vraném n. Vlt., Kamýku, Dalešicích, Mohelně, Lipně nebo Dlouhých stráních,“ říká Róbert Heczko, ředitel vodních elektráren ČEZ.

Konferenci HYDROTURBO 2022 pořádá ČEZ, a. s., Vodní elektrárny ve spolupráci s Aquatis, Brno, Blansko, E.ON Energie, a. s., Litostroj Engineering, a. s., Blansko, Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava, Slovenská technická univerzita Bratislava – Stavebná fakulta, Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava, Vysoké učení technické Brno, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana, Brno.

Více informací www.hydroturbo.cz