13. 12. 2023

Logport a ČEZ spustily dobíjecí hub pro elektroauta s unikátními ultrarychlými stojany ABB. Umí díky dělenému výkonu nabízet dobíjecí výkon až 350 kW

*Logport Prague West Jinočany u dálnice D0 sází na alternativní zdroje energie
*Vyrábí elektřinu ze slunce, na splachování a zalévání zeleně používá dešťovou vodou a pitnou vodu má z vlastních studen
*1/3 parkovacích míst umožnuje dobíjení e-aut, nájemci mají k dispozici e-koloběžky pro pohyb uvnitř areálu
*V rámci areálu je 1 km cyklostezek které spojují Jinočany s Prahou
*ČEZ tu postavil hub s 14 dobíjecími stojany, z toho 6 unikátních ultrafastů
*Díky speciální konfiguraci dávají vybrané konektory k dispozici výkon až 350 kW

Šestice vysoce výkonných stojanů umožňuje díky použití tzv. dělené technologie a vzájemnému propojení nabídnout na jednom dobíjecím bodu zdvojený výkon až 350 kW v případě, že vedlejší stojan není obsazen. Každá dvojice ultrafastů tak dokáže nabídnout buď výkon 2x175 kW nebo 1x 350 kW. Unikátní dobíjecí stojany ABB zkracující čas pro dobití e-aut jsou řidičům k dispozici na 21. km pražského dálničního okruhu u Jinočan. V novém areálu Logport Prague West je spustil ČEZ, který chce do konce příštího roku postavit nejméně 85 ultrafastů a nabízet v síti minimálně 20 ultrarychlých lokalit, kde řidiči dobijí většinu baterií e-aut do 10 minut. Stanice vznikají díky Operačnímu programu Doprava i z vlastních prostředků ČEZ.

ČEZ plní hlavní cíl pro oblast elektromobility vytýčený v rámci vize Čistá Energie Zítřka - do roku 2025 provozovat 800 dobíjecích stojanů a znásobit jejich celkový výkon. Poptávku po zkrácení časů dobíjení pokrývá především výstavbou tzv. ultrafastů, tj. stanic pro ultrarychlé dobíjení i rozšiřováním počtu těchto stojanů v tzv. hubech ve vytížených lokalitách u hlavních tahů a ve městech. Výrazně se tak zkracuje doba čerpání energie i čekání na volný konektor. Typickým příkladem místa kombinujícího větší počet stojanů s vysokým dobíjecím výkonem je nový areál Logport Prague West u dálnice D0. Z celkových 14 stojanů ABB je jich 6 vybaveno tzv. dělenou technologií umožňující díky propojení sdružit dobíjecí výkon dvou stanic s dobíjecím bodem o výkonu 175 kW do jedné stanice a nabídnout tak výkon 350 kW na dobíjecí bod.

„Neustálé zkvalitňování veřejné dobíjecí infrastruktury a zvyšování počtu a výkonu dobíjecích stojanů se neobejde bez spolupráce s širokou sítí infrastrukturních partnerů. Jsme rádi, že rozvoj elektromobility podporují firmy jako Logport Development, které nabízejí vhodná místa poblíž frekventovaných dálnic a současně vytvářejí kvalitní zázemí i pro řidiče cestující k nim za obchodem a zábavou. Chceme, aby u ČEZ řidiči i nadále dobíjeli v průměru nejrychleji. To zajistí jen výstavba dalších ultrarychlých stanic o výkonu nad 150 kW, jaké spouštíme právě v areálu Logport. Do konce příštího roku jich chceme nabízet až 110. Výkon celé sítě za rok navýšíme o více než 40 procent, až na 70 MW,“ uvedl Tomáš Dzurilla, ředitel elektromobility ČEZ.

„V celém našem areálu uplatňujeme tzv. princip Logport Ekosystém. Jeho základním pilířem je využití alternativních zdrojů energie. Střešní fotovoltaiky na všech halách pokryjí veškerou elektrickou energii potřebnou k běžnému provozu. Využitím dešťové vody, kterou zachytáváme pomocí retenčních nádrží pod zemí, snižujeme spotřebu pitné vody o 33 procent. Na pozemku máme vlastní studny, které pokrývají 100 % spotřeby pitné vody v celém areálu. Do sadových úprav a veřejného prostoru kolem celého areálu investujeme velké množství peněz. Důkazem je výsadba 380 stromů či vybudování velkého pumptracku s využitím pro děti od 3 let až po dospělé. V parku je připravena infrastruktura až na 80 dobíjecích stojanů pro elektrokola, což znamená, že každé třetí parkovací místo vybavíme vlastními dobíjecími stojany. Do tohoto kontextu proto plně zapadá i zprovoznění veřejných ultrarychlých stojanů ČEZ, které využijí jak řidiči cestující po dálničním okruhu, tak i naši zákazníci a partneři,“ řekl David Vais, ředitel společnosti Logport Development.

„Rozvoj elektromobility je jedním z konkrétních opatření významně přispívajících ke zlepšení kvality ovzduší ve městech. Současně pokračuje velká transformace celého automobilového průmyslu, která se neobejde mj. bez rychlého rozvoje veřejných dobíjecích sítí. Ministerstvo dopravy dosud podpořilo výstavbu více než dvou tisíc dobíjecích bodů a v příštích letech počítáme se znásobením investic do nabíjecí infrastruktury u dálnic a ve městech až do výše 6 miliard korun. Cíleně chceme podporovat zejména dobíjecí infrastrukturu, která bude svými parametry držet krok se stále výkonnějšími a modernějšími elektromobily. Trendy budou přitom udávat právě lokality jako tato v Jinočanech, kde bude možné ultrarychlé dobíjení více vozů najednou,“ podotkl Jan Bezděkovský, pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu.

„Díky neustálému rozšiřování nabídky inovativních a efektivních technologií pro infrastrukturu nabíjení elektromobilů podporujeme už přes deset let rozvoj udržitelné mobility v České republice. Více než 800 instalovaných stanic ABB a pestré portfolio projektů v celé České republice ukazují, že společnost ABB je preferovaným partnerem v oblasti technologií rychlého nabíjení a předním technologickým partnerem při vytváření celoplošné národní nabíjecí sítě. Typickým příkladem symbolizujícím tyto naše aktivity jsou ultrarychlé stojany s dělenou technologií v areálu Logport Prague West v Jinočanech. Svou schopností okamžitého navýšení dodávaného výkonu výrazně zkracují časy dobíjení,“ řekl Miroslav Kuželka, manažer divize E-mobilita ABB.

CO UMÍ ULTRARYCHLÉ STANICE Během přestávky na občerstvení u nich řidič doplní většinu kapacity baterií svého auta zhruba za 10 minut a získá energii na dalších více než 150 kilometrů jízdy. Při zastavení k nabíjení se uživatel identifikuje pomocí zákaznické RFID karty nebo prostřednictvím aplikace FUTUR/E/GO, která spolu s webovým rozhraním (tzv. Driver portál) umožňuje pohodlnou správu jejich účtů. FUTUR/E/GO umí vyhledat nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální obsazenosti stojanů. Platný ceník je k dispozici zde Smlouvy, ceník a OPSE | Futurego.cz

ČEZ A ELEKTROMOBILITA Skupina ČEZ je v rozvoji elektromobility aktivní od roku 2009. Dnes všechny služby v oblasti elektromobility zastřešuje pod značkou futurego. Zahrnují obsluhu zákazníků ze segmentu retail i servis pro klienty v sektoru firem, municipalit a krajů. Skupina ČEZ tak např. zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic na klíč, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení nebo wallboxy a kabely pro dobíjení. Pro samosprávy je ČEZ hlavním partnerem při realizaci a provozu dobíjecích stanic pro elektrobusy či návrzích konceptu elektromobility v jednotlivých městech a regionech. Díky certifikaci původu z obnovitelných zdrojů ČEZ zároveň řidičům u stojanů garantuje odběr skutečně bezemisní elektřiny. Síť umí naráz obsloužit přes 1200 aut.

LOGPORT PRAGUE WEST je průmyslový a komerční areál o rozloze 150 000 m2, který se nachází v Jinočanech, západně od Prahy, v blízkosti Pražského okruhu (D0, exit 21 Stodůlky). Staví na nejvyšších environmentálních standardech a klade důraz na využití alternativních zdrojů energie. Areál tvoří sedm hal LogSpace pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu a čtyři haly LogBox s prostory pro menší sklady a výrobní firmy, showroomy, velkoobchody a kanceláře. Součástí je také retail park, který vybuduje developerská skupina PORTIN. Po dokončení nabídne až 400 nových pracovních míst. Do areálu jezdí autobus ze stanice metra Stodůlky za pouhé 4 minuty.