5. 3. 2024

Malá vodní elektrárna v Přelouči láká zájemce o prohlídku

Přelouč, březen 2024 – ČEZ, a.s. společně s Kulturním a informačním centrem města Přelouč pořádá tuto sobotu 9. března 2024 komentované prohlídky malé vodní elektrárny v Přelouči. Srdečně vás zveme! Vstup je zdarma.

Komentované prohlídky proběhnou tuto sobotu 9. března 2024 od 9.00 , 10.30 a 13.00 hod. Svou účast je nutné nahlásit předem na telefonním čísle: 731 697 085 nebo na e-mailové adrese: muzeum@kicmp.cz.

Vstup je zdarma.

Malá vodní elektrárna v Přelouči byla uvedena do provozu v roce 1924 a plní na 116. říčním kilometru řeky Labe funkci průtočné elektrárny. Elektrárna byla vybavena čtyřmi Francisovými vertikálními turbínami firmy Josef Prokop & synové – Pardubice. Dva turbogenerátory s původními turbínami jsou stále provozovány, ale dvě Francisova turbosoustrojí byla v roce 2003 nahrazena vertikálními soustrojími s turbínami Kaplanovými o výkonu 677 kW. Elektrárna pracuje na malém spádu, menším než 4 m a její celková maximální hltnost je 84 m3/sec. Instalovaný výkon celé elektrárny je 2340 kW.

Koncem roku 2009 zprovoznila společnost ČEZ Obnovitelné zdroje v rámci rekonstrukce střechy na malé vodní elektrárně Přelouč novou solární elektrárnu. Zařízení o instalovaném výkonu 21 kW si vyžádalo investici 5,1 milionu Kč. Na jednom místě zde tak zařízení Skupiny ČEZ vyrábí elektrickou energii ze dvou druhů obnovitelných zdrojů.