19. 4. 2024

Moravskoslezský kraj patří v úsporách energie k nejaktivnějším. Města a průmyslové podniky zde loni díky ČEZ ESCO ušetřily za energie 45 mil. korun

Energeticky úsporné projekty společnosti ENESA z ČEZ ESCO ušetřily napříč Českou republikou loni skoro 400 mil korun. Více než 12 procent z toho připadá na šest projektů v Moravskoslezském kraji. Skutečně dosažené úspory v loňských cenách jsou téměř o tři čtvrtiny vyšší než smluvně garantované částky.

Na území Moravskoslezského kraje funguje již několik let šest projektů řešených metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC), kdy poskytovatel služby smluvně ručí za výši úspory. Pokud by nebyla dosažena, musí rozdíl doplatit.

„Moravskoslezský kraj je regionem, který čeká velká energetická transformace a odklon od uhlí. ČEZ tu pracuje na řadě moderních energetických projektů. Cením si hlavně skvělé spolupráce s krajskou samosprávou i místními obcemi. V 13 krajských objektech jsme tu realizovali například i jeden z největších projektů energetických úspor vůbec, který během deseti let fungování uspořil 211 milionů korun. Další velký projekt teď rozjíždíme v Havířově,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„Hledáme veškeré způsoby, jak šetřit finanční prostředky města a našich občanů. Náš projekt v Havířově bude šetřit téměř 15 milionů korun ročně. Projekt jsme připravovali několik let a zahrnuje celkem na 50 různých energetických opatření ve 22 městských objektech a areálech,“ dodává hejtman Moravskoslezského kraje a primátora Havířova Josef Bělica.

Metoda EPC je mimořádně vhodná pro městské objekty. Na severní Moravě patří k nejúspěšnějším Český Těšín. „Energeticky úsporný projekt u nás běží již osmým rokem. Šetříme energii v celkem 20 objektech, z toho šestnáct z nich jsou školy. Dodavatel nám ručí, že naše faktury za teplo, elektrickou energii i vodu budou každoročně nejméně o 3,2 milionu korun nižší ve srovnání s referenčním rokem 2012. Loni jsme ušetřili 4,4 milionu korun, ale pokud bychom nespotřebované GJ, KWh a m3 vynásobili loňskými cenami, úspora bude ještě o několik miliónů korun vyšší,“ pochvaluje si místostarosta Českého Těšína Vít Slováček, který stál u zrodu projektu. Podobné projekty fungují i v Krnově a Kopřivnici.

Větší potenciál úspor je obecně i v průmyslových podnicích, které až do energetické krize velký zájem o EPC projekty nejevily. Zde však běží hned tři. Ve Vojenských opravárenských podnicích v Šenově u Nového Jičína se pro modernizaci energetického hospodářství rozhodli v roce 2018. Staré centrální parní kotelny byly nahrazeny novými zdroji tepla přímo ve vytápěných objektech. Součástí byla i rekonstrukce vnitřního i venkovního osvětlení, využití odpadního tepla, zateplení některých střech a instalace spořičů vody. „Dnes před námi stojí velké cíle, v letošním roce budeme navyšovat vojenskou výrobu z 20 na 50 procent a růstu provozních nákladů se nevyhneme. Pokud bychom se k EPC neodhodlali, za loňský rok bychom za spotřebovanou energii místo garantovaných 7,5 zaplatili 15 milionů korun,“ říká pověřený ředitel VOP CZ Martin Šturala.

V případě ČD Bohumín největší změny proběhly v hale technicko-hygienické údržby, do které se vejde celá souprava Pendolina. Kromě fotovoltaické elektrárny se zde modernizovalo i osvětlení, což přineslo i větší bezpečnost a kvalitu pracovního prostředí. Garantované roční úspory tady dosahují 2,5 milionu korun, úspory představují ekvivalent emisí CO2 v hodnotě 400 tun ročně.

Kopřivnická společnost Tatra Truck také před čtyřmi lety vsadila na modernizaci osvětlení, které patří mezi energeticky úsporná opatření s nejrychlejší návratností investice. Roční provozní náklady na osvětlení od té doby klesly o 80 procent, což je téměř 10 mil. korun ročně.

„Úspory našich zákazníků nás těší, je to důkaz, že EPC projekty jsou dlouhodobě dobře nastaveny. Z těchto zkušeností těžíme i při přípravě nových EPC projektů. Jen v loňském roce jsme předali tři. Nyní už šetří energie ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav a ve Vazební věznici Praha Pankrác. V Havířově vzniká největší městské EPC na severu Moravy za 150 milionů korun, které se celé splatí z budoucích úspor,“ doplňuje Pavol Fraňo, generální ředitel ENESA.

V Havířově budou instalovány fotovoltaiky na střechách magistrátu, domovů pro seniory a 10 základních škol, dojde k výměně stávajícího osvětlení za moderní LED svítidla, kterých bude téměř 19 tisíc, více než 4 000 radiátorů se osadí chytrými termostatickými hlavicemi s efektivním měřením a řízením teploty v místnosti nebo budou zatepleny stropy a střechy.

ENESA Moravskoslezský kraj 2023:

Garantovaná roční úspora nákladů na energie ve všech EPC projektech: 26 mil. Kč
Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách referenčního roku: 29 mil. Kč
Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách loňského roku: 46 mil. Kč
Nadúspora: 3 mil. Kč, tedy 12 %
Počet aktivních EPC projektů: 6
Ekvivalentní emise CO2: 5 772 tun

ENESA 2023:

Garantovaná roční úspora nákladů na energie ve všech EPC projektech: 187 mil. Kč
Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách referenčního roku: 215 mil. Kč
Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách loňského roku: 393 mil. Kč
Nadúspora: 28 mil. Kč, tedy 15 %
Počet aktivních EPC projektů: 34
Ekvivalentní emise CO2: 43 000 tun

ENESA 2006–2023:

Dosavadní garantovaná úspora nákladů na energie: 2 mld. Kč
Dosažená úspora nákladů na energie: 2,2 mld. Kč
Počet objektů, kde se šetřily/šetří náklady na energie pomocí EPC: 526
Ekvivalentní emise CO2 ve všech dosavadních EPC projektech: 383 000 tun
Kontakt:

O EPC: Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

ENESA je dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Její projekty ušetřily od roku 2006 zákazníkům na provozních nákladech více než 2 mld. Kč. Jen v loňském roce garantovala smluvně svým klientům úsporu elektřiny, tepla, plynu a vody za 203 mil. korun, konečná částka byla o 14 % vyšší, tedy 231 mil. korun. V cenách roku 2022 se skutečná úspora vyšplhala až k hranici 300 mil. korun. Kromě financí šetří její projekty i životní prostředí. Energeticky úsporná řešení umožnila v roce 2022 snížit emise CO2 o 48 800 tun, to je stejné množství, jaké vyprodukuje za dva týdny běžného provozu elektrárenský uhelný blok o výkonu 100 MW. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. na www.enesa.cz

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2 000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, CAPEXUS, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, Domat Control System, EP Rožnov, ENESA, HORMEN, nebo KART Více na www.cezesco.cz