10. 6. 2021

Motivační program Prokopa Diviše má i letos své chomutovské vítěze

Chomutov – Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2020/21, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již popáté vyhlásila ČEZ Distribuce má své vítěze. V případě střední odborné školy v Chomutově, známé pod zkratkou „ESOZ Chomutov“ si tak devět nejlepších žáků tří různých elektrooborů převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11, 7 tisíc korun jako odměnu za své celoroční snažení. Do pátého ročníku „divišovského klání“ se přitom přihlásilo 128 žáků z oborů elektrikář, mechanik elektronických zařízení a mechanik elektronik.

„Prokop Diviš je opravdu zajímavým programem, už jen proto, že je motivačním pro všechny bez rozdílu. Záleží jen na snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Prokop Diviš tak vyloženě říká, když budete dobří a budete chtít, počítáme s vámi. Navíc nám, jako partnerské škole, umožňuje více spolupracovat se Skupinou ČEZ, což jsme ocenili zvláště během letošního školního roku, který byl prakticky celý vystavěn na distanční výuce, nebo při zapojení do projektu KOMPETENCE 4.0,“ říká ředitel školy Jan Mareš.    

Uzavření škol pro prezenční výuku přineslo distanční formu vzdělávání s řešením studijních zadání domácím samostudiem a následným vypracování zadaných prací přes počítače. To vše se ovšem neukázalo jako nějaké omezení, ale naopak jako příležitost. „Motivační program byl tak pro nás i jedním z vodítek, kdo se studiu doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole. Musím říct, že většina žáků mně v tomto směru nezklamala. Ostatně bylo tomu tak i v předchozím školním roce, kdy distanční výuka probíhala ze stejných důvodů ve druhém pololetí,“ dodal ještě ředitel školy.

Za velmi chvályhodné přitom považuje to, že ČEZ Distribuce podporuje technické vzdělávání a motivace žáků ke studiu technických oborů i v tak nelehké době. „Díky Skupině ČEZ jsme také měli k dispozici pravidelní výuková videa, naši žáci pak virtuálně navštívili obě jaderné elektrárnu, seznámili se s obnovitelnými zdroji i s principy klasické energetiky. Rovněž se zúčastnili on-line energetické maturity v Elektrárně Tušimice. V tomto případě bylo naopak výhodou, že všichni seděli doma u počítačů. Mohlo se tudíž přihlásit více zájemců, než bývá při fyzické účasti běžné,“ poznamenal Jan Mareš.

„ČEZ Distribuce různými formami dlouhodobě podporuje technické vzdělávání a motivaci žáků ke studiu technických oborů. V letošním školním roce jsme navíc Motivační program Prokopa Diviše rozšířili o Zážitkový den pro 10 absolutních vítězů ze všech zúčastněných partnerských škol. Podporujeme i realizaci výukových polygonů na školách, například v Plzni a Chomutově. Všem jsme také v rámci distanční výuky nabídli návštěvu virtuálního světa Skupiny ČEZ,“ říká Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Podle ní, má společnost i vlastní dvouletý Absolventský program, během něhož absolventi učilišť, středních i vysokých škol mají v rámci zácviku k dispozici takzvaného garanta, který je provází adaptací ve společnosti a v pracovním procesu. Absolventi v rámci svého zácviku rovněž rotují po různých odděleních, zapojují se do rozvojových programů a mají možnost účastnit se exkurzí do provozů Skupiny ČEZ. „Jedná se o nástroj generační obměny, kdy absolvent po úspěšném dvouletém zácviku získává standardní pozici v rámci společnosti ČEZ Distribuce,“ dodává Michaela Kociánová. 

Motivační program Prokopa Diviše se zaměřuje na studenty elektro oborů vybraných středních škol napříč republikou. Oceněním a finanční odměnou chce ČEZ Distribuce studenty motivovat k dobrým školním výsledkům, účasti na studentských soutěžích nebo dalších aktivitách nad rámec běžné školní docházky. Poprvé byl vyhlášen ve školním roce 2016/17 pro pět partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Od druhého ročníku se již tradičně zapojuje deset vybraných škol, a to z Plzně, Ostrova, Chomutova, Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Králové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. Letošní 5. ročník měl 1288 účastníků.

A kdo se tentokrát v Chomutově zařadil mezi novodobé Prokopy Diviše 21. století? V oboru elektrikář to jsou: 1. David Konečný, 2. Radek Olejář, 3. Tomáš Tichý (všichni E3); v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 1. Jaroslav Zocher (M3), Jakub Bitala (M3), Jakub Kodejš (M2.B) a v oboru mechanik elektronik: 1. Jakub Kalivoda (ME3), 2. Dinh Xuan Nguyen (ME2.A), 3. Jan Křapka (ME2.A)

Bez zajímavosti není určitě to, že letos první Jaroslav Zocher z oboru mechanik elektrotechnických zařízení byl vloni coby „druhák“ třetí. Prvenství z „druháku“ pak úspěšně letos obhájil mechanik elektronik Jakub Kalivoda. Ten se díky nejvyššímu počtu získaných bodů stal i absolutním vítězem Motivačního programu Prokopa Diviše 2020/21. Čeká ho proto ještě zážitkový den se Skupinou ČEZ v Praze a na polygonu v Kladně.