9. 8. 2019

Muzeum elektroenergetiky v Havlíčkově Brodě funguje i o prázdninách

Hradec Králové 9. srpna 2019 - V objektu společnost ČEZ Distribuce - http://www.cezdistribuce.cz/, naleznete Muzeum energetiky. Historická expozice byla otevřena v loňském roce a  představuje zájemcům exponáty týkající se historie a vývoje energetiky od samých počátků.

V Havlíčkově Brodě, v objektu společnosti ČEZ Distribuce v Ledečské ulici, najdete neobvyklé muzeum, ve kterém máte možnost vrátit se v čase a zamyslet se nad vývojem energetiky. Vystavené přístroje přibližují důmyslné vynálezy a ukazují práci našich předků, kteří si i ve své době uvědomovali důležitý přínos elektrického proudu v období vědecko-technické revoluce. Veličina, která změnila svět , tím, že přinesla překotný vývoj především  v průmyslové výrobě, a stala se každodenní součástí našeho života, si jistě patřičnou pozornost zaslouží.


Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky – informace o vynálezcích v oboru elektřiny, dokumentaci z počátků elektrifikace, unikátní fotografie přibližující vývoj výstavby elektrických vedení a historické dopravní prostředky na elektřinu, staré plakáty, historické spotřebiče, elektroměry, měřicí přístroje či ochranné a pracovní pomůcky. Najdete tu i mapy elektrifikace regionu a historická zařízení rozvoden a elektráren. Některé exponáty jsou staré i 100 let. Muzeum mohlo být zpřístupněno veřejnosti především díky nadšení dlouholetých zaměstnanců energetiky

Energie z pohledu historie jistě zaujme spoustu nadšenců a právě zde mohou vidět jedinečné exponáty související právě s vývojem elektroenergetiky.

 

Expozice je přístupná v kteroukoliv dobu po domluvě se správcem.

 

Kontakt a adresa muzea, Ledečská 2490, 580 01 Havlíčkův Brod

Ivan Kubát  – tel. 606 644 231

 

Vstup zdarma.

 

 

 

 

Expozice

Expozice návštěvníkům přibližuje historii elektroenergetiky, z vystavených exponátů stojí za zmínku:

                                           -      informace  o vynálezcích elektřiny

 • historická technická dokumentace o počátcích  elektrifikace
 • fotografická expozice přibližující vývoj výstavby vedení
 • fotografická expozice o používaných dopravních prostředcích a mechanizaci
 • historické bezpečnostní plakáty
 • historické spotřebiče a instalační přístroje
 • historické elektroměry , ochrany vedení , měřící přístroje
 • fotodokumentace o likvidaci poruchových stavů ( námrazy , kalamity,……)
 • historické předpisy
 • ochranné a pracovní pomůcky
 • historické mapy elektrifikace regionu
 • historická zařízení rozvoden a elektráren

  

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.