28. 2. 2022

Nadace ČEZ podpořila hipoterapii pro klienty Oblastní charity Polička

Polička, 28. února 2022 – Oblastní charitu v Poličce a její projekt s názvem „Hipoterapie - náš svět z koňského hřbetu" podpořila Nadace ČEZ částkou 25 tisíc korun.

Projekt Oblastní charity v Poličce pomáhá klientům s mentálním postižením. Pro ně je dotyk koňského hřbetu a jízda na koni velmi příjemným zážitkem. Současně se zlepšením psychického stavu jízda na koni pomáhá zmírnit svalové napětí, zlepšit motoriku a stabilitu, pozitivně ovlivňuje dýchání, činnost srdce a celkově harmonizuje celý organismus a umocňuje pozitivní emoce. Pro léčebnou hipoterapií je využita nedaleká odborná jezdecká škola, jejíž činnost je zaměřena i tímto směrem. Nadace ČEZ podpořila projekt částkou 25 tisíc korun.

„Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku moc děkujeme. Klienti s mentálním postižením z AC dílen a Denního stacionáře si jízdu na koni moc užívají a těší se na ni. Je pro ně nejen léčebnou terapií, ale i příjemnou zábavou a zpestřením. Příspěvek umožnil zlepšit zdravotní stav našich klientů pomocí jízdy na koni, kterou absolvovali v Květné během loňského léta a podzimu,“ říká ředitel Mgr. Martin Dvořák.

Oblastní charita Polička nabízí v současné době osobám s mentálním či kombinovaným postižením dvě sociální služby. V Denním stacionáři podporuje rozvoj osobnosti dospělých lidí se středním až těžkým mentálním postižením podle jejich individuálních potřeb. Zaměřuje se především na nácvik a upevňování schopností a dovedností potřebných pro život v přirozeném prostředí. V AC dílnách (terapeutických dílnách) usiluje o rozvoj samostatnosti dospělých lidí s lehkým až středním mentálním postižením pomocí pravidelných pracovních činností. Upevňování praktických a sociálních návyků napomáhá tomu, aby se jejich život co nejvíce podobal životu lidí bez postižení. Nedílnou součástí práce jsou i nejrůznější pohybové aktivity od „obyčejných“ procházek až třeba po tanec. V současné době navštěvuje Denní stacionář 19 klientů a AC dílny 28 klientů z regionu Poličska.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 

 

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                           Oblastní charita Polička

Šárka Lapáčková Beránková                                Mgr. Martin Dvořák

Tel: +420 602 415 282                                             Tel: +420 461 721 272

sarka.berankova@cez.cz                                      reditel@pol.hk.caritas.cz