17. 11. 2021

Nadace ČEZ podpořila výsadbu stromů u nové stezky v Hořiněvsi

Hradec Králové, 17. listopadu 2021 – Nová edukační stezka Fyzikové ve světě elektřiny vyrostla u zámku v Hořiněvsi. V rámci podzimní výsadby stromů, zde bylo vysazeno 12 vzrostlých nových sazenic třešní a lip. Nadace ČEZ na výsadbu přispěla částkou 120 tisíc korun v rámci grantového řízení Stromy.

Novou třešňovo-lipovou alej vysadili dobrovolníci společně s dětmi z diagnostického ústavu v zámeckém parku v Hořiněvsi. Park i zámek jsou bohužel ve zchátralém stavu. Proto se parta nadšenců snaží obnovit bývalý lesk a slávu místní dominanty.

„Parku chceme vdechnout i nový smysl a krásu. Jsme proto velmi rádi za pomoc a finanční příspěvek od Nadace ČEZ. Ve spolupráci s dětmi a vychovateli z nedalekého Dětského diagnostického ústavu Plotiště nad Labem jsme se rozhodli založit a vysadit lipovo-třešňovou alej jako naučnou stezku. Děti vyberou pro každý strom historickou osobnost známého fyzika, který ve své době byl průkopníkem v oboru elektřiny a posunul historii a význam elektřiny až do současnosti“ upřesňuje záměr Zdeněk Slanina ze zámku v Hořiněvsi.

„Edukační stezka po stopách význačných fyziků Williama Gilberta přes Kirchhoffa po Einsteina jistě přiláká zájemce a návštěvníky. A sám zámek Hořiněves prošel bouřlivými dobami od 17. století až do současnosti, kdy byl plně elektrifikován,“ doplňuje Zdeněk Slanina.

Výsadbě nebude předcházet kácení, neboť náletové dřeviny byly již odstraněny. Byly vysazeny lípy srdčité, které jsou naším národním stromem a mají v obci Hořiněves velký význam a třešně, které si přály děti. Nově vysazená lipovo-třešňová alej bude tvořit hlavní přístup do parku. Lípy i třešně budou mít nejen estetický význam, jsou přínosem jako medonosné dřeviny a určitě zajímavě obohatí návštěvníky parku o zajímavosti z historie. Každý strom bude nést na destičce informaci s významným poselstvím daného fyzika.

Výsadba byla konzultována se specializovanou firmou, na revitalizaci zámeckého parku je zpracován odborný posudek. Na samotnou výsadbu dohlíželi odborníci a svou pomocí přispěli i dobrovolníci z řad místních obyvatel, dětí a vychovatelů Dětského diagnostického ústavu Plotiště nad Labem, dále budou s následnou péčí pomáhat i výtvarníci ZUŠ Střezina a ochotníci z divadelního spolku z Helvíkovic. Všichni tito se již na obnově aktivně podílejí.

Obnovovaný park náleží k zámku a je volně navštěvován místními i turisty. Obec Hořiněves se nachází nedaleko Hradce Králové v jižním úpatí horského hřebenu mezi údolími Trotina a Bystřice. První zmínky o obci jsou již z roku 1238, jedná se o obec s bohatou historií a několika významnými místy, která jsou navštěvována turisty: zámek Hořiněves, Hořiněvské památné lípy, Památník, rodný dům Václava Hanky, kostel sv. Prokopa, naučná stezka - Hořiněvská bažantnice.

Sázení stromků probíhá většinou formou společenské akce, kde se potkávají celé rodiny. „Díky tomu se děti jako generace budoucnosti přirozeně učí o zeleň pečovat a chránit ji. Budou si vážit stínu, který za horkého dne poskytne vzrostlá alej lemující cestu ke koupališti, v udržovaném parku si nasbírají kaštany na podzimní tvoření, pod rozkvetlými větvemi obnoveného sadu třeba zažijí první polibek z lásky,“ vysvětluje motivaci zapojit do sázení i veřejnost ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i nové projekty. Obce revitalizují své parky i náměstí, zastiňují dětská hřiště a odpočinková místa, zakládají arboreta či obnovují bývalé sady. „Letos se nám sešlo 155 žádostí, což je podobně jako loni. Prioritou grantu zůstává výsadba v místě původních dřevin, tak aby stromy měly co nejlepší podmínky pro růst,“ doplňuje Ziková.

Podzimní výsadby jsou v plném proudu. Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 107 750 stromů.

Deset let už funguje Grant Stromy Nadace ČEZ, jehož cílem je vracet do české krajiny původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud podpořil 599 projektů za bezmála 65 milionů korun. Celkem už díky němu zkrášluje a ozdravuje Českou republiku 107 747 stromů mimo lesní porosty, přes 3 800 dalších přibude letos. Podzimní výsadby v obcích a městech probíhají právě během října a listopadu.

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 

Skupina ČEZ                                        zámek Hořiněves

Šárka Lapáčková Beránková                      Zdeněk Slanina

Tel: 602 415 282                                        Tel: +420 608 530 343

sarka.berankova@cez.cz                          zdenek.slanina@email.cz