4. 4. 2024

Nadace ČEZ podporuje modrý svět autistů celoročně, v současné době jde například o celorepublikovou akci Česko Běží Modře a Fénix Run

Praha – Rovným půl milionem korun podpořila Nadace ČEZ celorepublikovou akci „Česko Běží Modře“ a Fénix Run, jejíž výtěžek je věnován na podporu handicapovaných osob s mentálním, fyzickým či smyslovým postižením, kteří navíc mají poruchou spektra autismu. Smyslem charitativního běhu není jen získat finanční prostředky, aby se mohly osoby s handicapem co nejvíce přiblížit životu „běžných“ občanů, ale i podpora a porozumění všem, co vnímají okolní svět jinak. První běh se konal 2. dubna v Praze na Letné, další na něj naváže 28. dubna ve Zlíně. Současně s tímto projektem bude v dalších 8 závodech v různém čase a různých regionech ČR probíhat Fénix Run, charitativní běh na podporu lidí na spektru autismu, dále podpoří domácí péči pro seniory, pomoc dětem po úrazech, onkologicky nemocné osoby a také s tělesným postižením a závaznými neuroendokrinními onemocněními.

„Modrá barva znamená komunikaci, jeden ze základních problémů lidi na spektru autismu a současně porozumění lidí, kteří vnímají jinak. Velmi často přitom mají i přidružené fyzické nebo mentální postižení. Náš spolek se je snaží začlenit do společnosti tak, aby se mohli co nejvíce přiblížit životu „běžných“ občanů. Kromě těchto běhů pro handicapované je charitativní běh brán jako rodinný závod. Finanční příspěvek od Nadace ČEZ je pochopitelně určen pro potřeby handicapovaných běžců. Můžeme jim tak během jednotlivých běhů zajistit asistenty na trati, medaile, startovní čísla, potřebné zázemí, registraci a vytrasování. Vybrané startovné od ostatních závodníků, dětí  i dospělých, použijeme na zajištění aktivizačních služeb pro osoby na spektru autismu, na jejich sociální rehabilitaci a na uhrazení svozů do centra sociálních služeb či k lékaři. Ze startovného běhu „Fenix Run“ budou získané prostředky rovněž použity na aktivizační služby pro osoby na spektru autismu a déle pro celou řadu nemocných nebo handicapovaných lidí, kteří také velmi často mají poruchu autistického spektra,“ uvedla Marta Pečeňová, předsedkyně spolku Za sklem, o. s.

Nestátní nezisková organizace Za sklem, o. s., byla založena ve Zlíně na začátku roku 2011. Jejímu vzniku předcházela neformální iniciativa PAS Klub (2006-2011), jejíž jádro tvořily především maminky dětí na spektru autismu, které chtěly zlepšit úroveň péče o své děti a to především v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Rostoucí počet členů a postupné rozšiřování činnosti vedly k rozhodnutí o transformaci občanské iniciativy PAS Klub v občanské sdružení. Kromě zajištění různých aktivit spolku, jako je například  právě charitativní běh „Česko Běží Modře a Fénix Run“, zaštiťuje čtyři registrované sociální služby a pomáhá potřebným žít s autismem život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci nejen ve Zlínském a Olomouckém kraji, ale také na jižní Moravě a v regionu  Hlavního města Prahy a středních Čech. 

„Podpoře organizací, které pomáhají lidem s poruchou autistického spektra, se věnujeme dlouhodobě. Různým sdružením, spolků a organizacím, jen namátkou uvedu ProCit z Plzně, LÍP A SPOLU z Českolipska, Jonášův spolek z Hlučína či Světlo rodin z Ostravy, jsme již celkem věnovali bezmála 6 milionů korun. Projekty zaměřené na tuto oblast často umisťujeme do aplikace  EPP-Pomáhej pohybem, a to celoročně.  Pohyb přirozeně bourá bariéry a spojuje, proto je EPPka skvělým nástrojem, jak o problematice autismu dát vědět co nejširší veřejnosti. Proto správní rada Nadace ČEZ neváhala ani tentokrát a podpořila charitativní běh „Česko Běží Modře a Fénix Run“. Věříme, že i v jeho případě měli někteří běžci mobil s aplikací u sebe a následně pak podpořili vysportovanými body některý ze zrovna v EPPce nasazených projektů,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.  

Charitativní běhy v rámci Česko Běží Modře se uskuteční ještě 28.4. ve Zlíně na náměstí Míru. Fénix Run pak bude putovat po zemích českých, a to konkrétně 31.8. v Praha, 22.9. v Plzeň, 11.10. Olomouc, 26.10. Praha, 30.11. v Brno, 7.12. v Olomouc, 14.12. v Praha a 15.12. Most. Do Prahy se tedy vrátí v různém čase a na různá místa ještě třikrát a v Olomouci proběhne dvakrát. Organizátoři počítají s tím, že celkový výtěžek ze startovného dosáhne hranice 1,5 milionu korun. Nejen přímí účastníci běhu si při tom budou moci vyzkoušet 3D brýle a zkusit si tak vnímat okolní svět jako lidi na spektru autismu.

V Praze na Letné navíc proběhl křest knihy „ATYPICKÝ“  britského autora Pete Wharmbyho. Spisovatel a zároveň učitel v ní obnažuje zkušenosti člověka, který je „jiný“, a s vtipem a vřelostí osvětluje, jak vyčerpávající je zapadnout do světa, který je stavěný pro neurotypiky. Po pozdní diagnóze a celoživotním „maskování" je tak Pete Wharmby dokonalým prostředníkem, který vysvětluje, jak se naše dva světy mohou setkat a co můžeme udělat pro každého jednoho autistu, se kterým se potkáme na naší cestě životem - doma, ve škole, na pracovišti - prostě všude tam, kde žijí lidé.