24. 11. 2021

Největší hradecký park Šimkovy sady má díky Nadaci ČEZ nové stromy

Hradec Králové, 24. listopadu 2021 – Nové stromy dnes vysázeli pracovníci technických služeb v Hradci Králové v Šimkových sadech. Obnova parku si vyžádala 18 nových vzrostlých stromků, na které přispěla Nadace ČEZ částkou téměř 37 000 korun v rámci podzimního grantového řízení Stromy.

Typické podzimní počasí a park v Šimkových sadech plný pracovníků, kteří sází stromy. Nadace ČEZ podpořila obnovu zeleně částkou téměř 37 tisíc korun. V rámci akce jsou obnoveny solitérní stromy v největším parku v Hradci Králové, v Šimkových sadech, které jsou v intravilánu města. Jedná se obnovu, proto budou vysázeny druhy stromů, které již v lokalitě jsou: javory, habry, lípy, topol, buk, borovice. Nové výsadbě předcházelo pokácení starých a nemocných stromů, které by mohly ohrozit kolemjdoucí občany.

Výsadba byla konzultována s odborníkem. Samotné sázení zajistili pracovníci Technických služeb Hradec Králové. Technické služby mají vlastní odborníky z oboru dendrologie a pěstování stromů. Navíc byla druhová skladba konzultována s odborníky z odboru životního prostředí a odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Následnou péči bude zajišťovat středisko městské zeleně Technických služeb, jehož pracovníci mají dlouhodobé zkušenosti s pěstováním stromů v městském prostředí.

Nejrozsáhlejší královéhradecký park má rozlohu 18 ha a jeho návrh zpracoval J. Gočár v roce 1925. Je v anglickém stylu a je doplněn umělými jezírky. Jeho jižní hranici tvoří pozůstatek hradebních valů. Park je od jihu ohraničen Šimkovou ulicí, na východě Buzuluckou ulicí, na severu Pilnáčkovou ulicí a na západě ulicí Akademika Bedrny. Sady vznikly v letech 1932–1935, přičemž v pozdějších letech byly několikrát rozšířeny, přebudovány a revitalizovány. Cestičky v parku jsou z většiny asfaltové a jsou navrženy tak, že návštěvníci mohou při svých procházkách zvolit 2 procházkové okruhy – kratší kolem největšího rybníka nebo delší kolem celého parku. V parku jsou dvě lávky pro pěší přes malý rybník a stejný počet mostků přes největší rybník.

Podzimní výsadby jsou v plném proudu. Díky grantu Nadace ČEZ se do naší krajiny vrátilo už téměř 107 750 stromů.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun od loňska kromě obcí žádat i různé organizace, spolky či školy. Deset let už funguje Grant Stromy Nadace ČEZ, jehož cílem je vracet do české krajiny původní odrůdy prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud podpořil 599 projektů za bezmála 65 milionů korun. Celkem už díky němu zkrášluje a ozdravuje Českou republiku 107 747 stromů mimo lesní porosty, přes 3 800 dalších přibude letos. Podzimní výsadby v obcích a městech probíhají právě během října a listopadu.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz