2. 4. 2020

Ostravský Dům energetiky zmodral na podporu lidí s autismem

I přes současnou pandemii by lidé neměli zapomínat na lidi se zdravotním hendikepem. Skupina ČEZ se proto již pošesté připojila k celorepublikové kampani Česko svítí modře, jejímž cílem je porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna napříč celou republikou rozzářila některé elektrárny i administrativní budovy modrou barvou, která symbolizuje mezilidskou komunikaci. V Moravskoslezském kraji zmodral ostravský Dům energetiky.

Skupina ČEZ spolu s Nadací ČEZ podporují dlouhodobě mnoho organizací, které pomáhají lidem s autismem, v regionu například havířovský spolek ADAM – autistické děti a my. Aktuálně mohou lidé pomoci svým pohybem se zapnutou mobilní aplikací EPP – Pomáhej pohybem spolku ProCit, který organizuje léčebné a vzdělávací pobyty pro děti s autismem.

„I když nás všechny trápí současná epidemie koronaviru, nesmíme proto zapomínat na ostatní. Proto se ČEZ již pošesté zapojuje do kampaně Česko svítí modře. Nasvícením našich objektů po celé České republice chceme již tradičně poukázat na důležitost komunikace o autismu a bourání bariér a mýtů, které autismus provázejí. Je nám ctí zároveň letos podpořit první autistickou konferenci v Česku, na jejíž přípravě se aktivně podílejí sami lidé s poruchou autistického spektra a mnozí z nich na ní budou i přednášet,“ říká Michaela Chaloupková, leader udržitelného rozvoje a členka představenstva Skupiny ČEZ.

Poruchy autistického centra postihují dle nejnovějších průzkumů kolem 2 procent populace, v Česku žije s některou z forem autismu asi 200 tisíc lidí. Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti a sociální komunikace. V 70 % se jedná o postižení kombinované. Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa.

V jiných částech republiky jsme rozsvítili například:

  • Vstup do Jaderné elektrárny Dukovany
  • Zámeček u informačního centra Jaderné elektrárny Temelín
  • Sídlo společnosti ČEZ Distribuce v Děčíně
  • Historický objekt Malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové
  • Rozhlednu Elektrárny Ledvice