6. 2. 2023

Osvětlení za korunu snižuje spotřebu elektřiny a zatížení obecní pokladny

Severozápadní/Střední Čechy - Projekt Osvětlení za korunu, který umožňuje obcím modernizovat veřejné osvětlení bez zatížení obecní pokladny, ušetřil za půldruhého roku od svého startu obcím v průměru 78 % elektrické energie a někde i více. Zájem o něj projevily i některé obce z Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje. Konkrétně v Plzeňském tak šetří osm obcí, Ústeckém tři (ovšem v Brozanech hned na dvou místech) a Středočeském čtyři. Zájem o osvětlení za korunu, které dodává společnost ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, trvá i v letošním roce.

V rámci republiky energetici vyměnili v 38 obcích celkem 6 034 svítidel, jejichž souhrnná spotřeba se snížila z 2 189 MWh na 481 MWh, tedy o 78 procent. Nápad energetiků se stal hitem hlavně v menších obcích, kde starostové vzhledem k současné ekonomické situaci obrací každou korunu dvakrát. Díky nulovým pořizovacím nákladům mohou investovat do jiných potřebných věcí, zároveň ušetří na provozních nákladech.

Obce si totiž svítidla nekupují, ale pronajímají. ČEZ Energetické služby hradí všechny náklady na rekonstrukci osvětlení z úspor, které přináší výměna starého drahého systému za nový, moderní a úsporný. „Po pěti až deseti letech pronájmu, kdy se staráme také o servis svítidel, přejde osvětlení do majetku obcí a ty pak budou samy profitovat z nižší spotřeby,“ říká generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby Rostislav Díža. Životnost dodávaných svítidel je 80 až 100 tisíc hodin, což je při běžném provozu osvětlovací soustavy 20 až 25 let.

Zajímavá je také technická stránka investice. Ve většině malých obcí dosluhují výbojková svítidla se sodíkovými zdroji, které jsou nákladná na provoz, osvětlují celé okolí a zároveň mají nižší účinnost a zkreslují barvy. Naopak moderní LED svítidla, která energetici instalují, svítí přímo jen tam, kde je to potřeba, a navíc se intenzita jejich svícení dá regulovat, například v noci v době nižší intenzity dopravy, až na 50 procent původního příkonu, což opět snižuje náklady. „V některých obcích, které si nové veřejné osvětlení pořídily, klesla spotřeba elektrické energie dokonce více než o 80 procent, a to bez nutnosti počáteční investice,“ upřesnil Rostislav Díža.

Severní Čechy - Ústecký kraj

Zde je osvětlení za korunu již zrealizováno ve Starých Křečanech na Šluknovsku či Brozanech nad Ohří  na Litoměřicku a také v Lukově na Teplicku. Ve Starých Křečanech bylo nahrazeno 442 starých výbojkových svítidel, které měly spotřebu zhruba 153 MWh ročně, za nové s celkovou spotřebou 26 MWh. V Brozanech nad Ohří došlo hned ke dvěma výměnám, a to jak v samotném městysu, tak i podél hlavní silnice. Celkem zde bylo nahrazeno 264 starých svítidel, jejichž spotřeba byla zhruba 100 MWh ročně. Nové nasvícení ji snížila na necelých 19 MWh za rok. Také v obci Lukov zaznamenali nemalou úsporu, když zde nechali vyměnit 57 pouličních lamp za moderní LED svítidla. Zde spotřeba elektrické energie klesla z 20,5 na 6,1 MWh ročně. Sečteno a zprůměrováno: roční úspora činí jak v městysu, tak i obcích 80,5 procenta.

Západní Čechy - Plzeňský kraj

Osvětlení za korunu tak bylo zrealizováno v Žihli, Horní Bělé a Všerubech (Plzeň-sever) a dále v Miříkově  a Stankově na Domažlicku, Běšinách a Pačejově na Klatovsku a ve Zbirohu na Rokycansku. V Žihli tak vyměnili za nové 213 svítidel s roční spotřebou 104,6 MWh elektrické energie, přičemž současná spotřeba činí jen 15,2 MWh. Miříkov má 47 nových lamp a původní spotřeba poklesla z 3,96 na 0,63 MWh ročně. V Běšinách bylo vyměněno 125 nasvětlovacích těles a také zde zaznamenali výraznou úsporu energie, neboť spotřeba poklesla ze 61 na necelých 10 MWh ročně. Horní Bělá má 85 nových svítidel a roční spotřeba zde klesla ze 32,5 na 8 MWh.  Nejvíce svítidel, a to 483 bylo vyměněno ve Staňkově, což  nyní obnáší současnou roční spotřebu 32,6 MWh oproti předchozím 210 MWh. V Pačejově pak klesla roční spotřeba ze 47 na zhruba 12 MWh, a to po výměně 140 svítidel. Z 96 na necelých 21 MW; to je pro změnu úspora ve Všerubech, kde nahradili novými 277 původních lam pouličního osvětlení. Výrazně ušetří i ve Zbirohu, jelikož zde poklesla spotřeba ze 149 na 26 MWh. Vyměněno bylo 365 svítidel. Sečteno a zprůměrováno: roční úspora činí u výše uvedených obcí  zhruba 81,2 procenta. V Žihli se ovšem fakticky dostali na 85,5 procenta a v dalších třech obcích přesáhli hranici 84 procent.

Středočeský kraj

Osvětlení za korunu již bylo zrealizováno v Červených Janovicích, Kácově, Třebešicích (vše okres Kutná Hora) a Klášterní Skalici (okres Kolín). V Červených Janovicích bylo nahrazeno 128 starých výbojkových svítidel, které měly spotřebu 55,35 MWh ročně, za nové s celkovou současnou spotřebou  9,84 MWh. V Třebešicích  došlo k výměně  67 starých svítidel, jejichž spotřeba byla zhruba 15,8 MWh ročně. Nové nasvícení ji snížila na necelých 6.39 MWh za rok. Také v obci Kácov zaznamenali nemalou úsporu, když zde nechali vyměnit 255 pouličních lamp za moderní LED svítidla. Zde spotřeba elektrické energie klesla ze 109,32 na 28,06 MWh ročně. Klášterní Skalice má nyní 24 nových svítidel, přičemž z původní spotřeby 10,7 MWh jsou zde nyní na 2,036 MWh ročně. Sečteno a zprůměrováno: roční úspora činí v těchto středočeských obcích zhruba 75 procent. Ovšem v Červených Janovicích a Klášterní Skalici se fakticky dostanou nad 80 procent.

Další informace o Osvětlení za korunu na www.cez.cz, www.cezesco.cz, www.cez.cz/es.