18. 2. 2019

Otovice si vysadily novou alej a stromy podél chodníků

Obec na Karlovarsku dostala pro výsadbu javorů namísto již nevyhovujících topolů grantový příspěvek bezmála 150 tisíc korun od Nadace ČEZ.

Zima sice ještě neskončila, ale v západočeských Otovicích využili slunečného počasí, aby na několika místech obce vysázeli nové javory. Vzrostlé topoly v centru obce už osychaly a jejich stav byla nadále nevyhovující. Rovněž bylo potřeba vyměnit staré topoly podél chodníků a komunikací. Na výsadbu získaly Otovice finanční podporu 149 500 korun v rámci grantového řízení Stromy Nadace ČEZ.

„Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává, a nás těší, že jim v tom můžeme vycházet vstříc a zároveň tak přispět ke snížení emisí CO2 a dalších škodlivých látek,“
 uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Výsadbu provedla odborná firma spolu s dětmi z místní školy, následnou péči zajistí obec částečně s externisty i vlastními pracovníky.

Šikovně umístěná zeleň dokáže snížit negativní důsledky urbanizovaného prostředí, je schopná zvyšovat vlhkost vzduchu a tlumit výkyvy teploty. Funguje jako významný producent kyslíku, částečně vzduch zbavuje škodlivých plynů a pachů a slouží rovněž jako přirozený kryt a zdroj potravy pro drobné živočichy, větrolam nebo protihluková stěna.

Od začátku existence grantového řízení do současnosti zapustilo kořeny do země už na čtyři sta alejí, stromořadí či keřových parků. V některých případech volí města a obce malé sazenice, jindy se sází již vzrostlé stromy. Mezi oblíbené druhy patří lípa, habr, javor a ovocné stromy.

 

Kontakt:

Michaela Jirovcová                                                                      Stefana Švecová

mluvčí Skupiny ČEZ pro západní Čechy                                    starostka

725 628 902                                                                                724 180 382,                  michaela.jirovcova@cez.cz                                                        starostka@otovice.cz