17. 12. 2023

Ovocná alej byla vysázena v Praskačce

Nová ovocná alej v Praskačce poskytne stín i ovoce a bude místním sloužit k rekreaci a procházkám. Nadace ČEZ na výsadbu přispěla částkou 87 000 korun v grantovém řízení Stromy.

Téměř půl kilometru nové ovocné aleje vysadili obyvatelé Praskačky společně s odbornou firmou. Mezi polní cestou, která vede k místnímu biotopu a zemědělskou půdou v lokalitě od silnice III. třídy Sedlice - Hubenice bylo vysazeno 150 ovocných stromů. Jabloně, hrušně, slívy a třešně budou sloužit nejen jako krajinný prvek, zlepší životní prostředí a zastíní cestu. Příjemným bonusem bude ovoce a květy poslouží jako potrava pro včelky.

„Od výsadby si slibujeme hezčí krajinu, stín pro zachování vody v krajině, omezení eroze a zároveň jako zdroj potravy pro drobnou zvěř a včely. Stromy připomenou starší původní odrůdy a stromořadí, které se v extravilánu obcí a na této cestě původně vyskytovaly. Těším se, že alej bude sloužit místním k procházkám a rekreaci. Nadaci ČEZ děkujeme za příspěvek, díky kterému jsme mohli celou výsadbu realizovat“, říká starosta obce Pavel Capek.

Celková délka aleje je téměř půl kilometru, vysazeno bylo 150 tradičních ovocných stromků a Nadace ČEZ na výsadbu přispěla částkou 87 tisíc korun. Stromky jsou podepřeny kůly a zajištěny pletivem proti okusu.

Výsadba proběhla ve spolupráci s veřejností, mysliveckým sborem Lověna a pod odborným dohledem. Následná údržba bude zajištěna zaměstnanci údržby zeleně obce Praskačka.

A trochu statistiky: V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 38 projektů částkou téměř 4 miliony korun. V loňském roce dostal grant 1 žadatel.

V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 23 projektů částkou přes 2 a půl milionu korun. V loňském roce grant dostaly 4 žádosti.

V Kraji Vysočina  to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 66 projektů s částkou téměř 5,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 12 místech.

A další nová stromořadí přibývají i v letošním roce, sázelo se nejen na jaře, sází se i v těchto dnech.

Nadace ČEZ letos pomůže vysadit téměř 6 000 nových stromů, celkem jich díky ní krášlí českou krajinu už 113 000. Jen v letošním roce podpořila Nadace ČEZ v rámci svého grantu Stromy celkem 69 projektů napříč republikou, což je třetí nejvyšší počet od spuštění programu v roce 2011.Českou republiku tak bude krášlit a ozdravovat už 113 066 stromů a jiných dřevin s pomyslnou oranžovou visačkou.

V rámci grantu Stromy mohou o příspěvek až 150 000 korun kromě obcí žádat i různé neziskové organizace, spolky či školy. Ačkoliv aleje a stromořadí stále mezi žádostmi převažují, objevují se i projekty na revitalizaci parků, zastínění dětských hřišť a odpočinkových míst, zakládají se arboreta či obnovují bývalé obecní sady.