7. 12. 2021

Písecká radnice ušetřila od roku 2014 energie v hodnotě téměř 35 milionů korun

Cekem tři energeticky úsporné projekty garantují městu Písek již osm let každoroční úspory nákladů za elektřinu, plyn, teplo a vodu ve výši 4,2 milionu korun. Skutečná úspora je však obvykle vyšší, od roku 2014 dosáhla téměř 35 milionů korun. Investice do modernizace objektů v hodnotě 26 milionů korun se tak městu vrátila už před několika lety.

V roce 2013 město podepsalo první smlouvu o modernizaci vytápění, instalaci moderních LED svítidel a prvků pro úsporu vody v 18 školských objektech s tím, že náklady budou spláceny během deseti let z budoucích smluvně zaručených úspor energie v těchto objektech. V té době se jednalo o první městský projekt řešený metodou energetických služeb se zárukou úspor (angl. EPC) na území Jihočeského kraje.

Velmi dobře si vzpomínám, jak za mnou přišli lidé ze společnosti ENESA s nabídkou na energeticky úsporná opatření, která se zaplatí z úspor energie, jejichž výši nám budou garantovat. Říkal jsem si, že to je tak jednoduché a výhodné, že v tom musí být nějaký háček. Na žádný jsme během osmi let nepřišli a z pohledu dnešních cen elektřiny a plynu jsem více než rád, že jsme tenkrát našli odvahu do toho jít,“

vzpomíná Ondřej Veselý, místostarosta města Písek.

Od té doby v Písku modernizovali dalších šest objektů: radnici, zimní stadion, kulturní dům, kino Portyč, Divadlo Fráni Šrámka a Sladovnu. Tento energeticky úsporný projekt má na starosti společnost MVV Energie. Posledním objektem, který byl modernizován s cílem snížit provozní náklady, byl městský úřad v Budovcově ulici, kde město každoročně ušetří elektřinu a plyn v hodnotě minimálně 180 000 korun.

Nejvýznamnější úspory přináší systém individuální regulace vytápění v místnostech, který umožňuje vytápění jednotlivých prostor podle rozvrhu, obsazenosti a programu. Teplo je tak mnohem účinněji dodáváno tak, jak je právě potřeba. Napojení systému individuální regulace na dispečink ENESA dále umožňuje sledovat a minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí.

Součástí energetického managementu je archivace dat a jejich analýza s cílem najít další místa s potenciálem úspor energie,“

říká Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA z ČEZ ESCO.

Důležitým prvkem je i optimalizace celkové dodávky tepla podle potřeby jednotlivých škol, která se daří díky dobré spolupráci s Teplárnou Písek.

Náklady na elektrickou energii šetří přes 900 kusů nových svítidel, a to včetně kompletního LED osvětlení tří tělocvičen. S ohledem na stoupající ceny vodného a stočného je přínosem i více než tisícovka perlátorů a úsporných WC splachovačů, které za rok uspoří jeden naplněný olympijský bazén.

Společnost ENESA, která poskytuje celkem 32 podobných projektů energetických služeb se zárukou (EPC) je také sponzorem píseckých škol. V minulých letech přispěla na nákup multimediálních tabulí a nových lavic. Finančně se podílela i na přípravě architektonické studie pobytového zařízení pro seniory v Písku. 

Město Písek je držitelem několika významných ocenění z této oblasti. V roce 2019 obdrželo projekt titul Nejlepší městský projekt EPC, který mu udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb u příležitosti čtvrtstoletí EPC u nás. V roce 2014 se písecké EPC probojovalo do finále E.ON Globe Award.

 

O EPC:

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí poskytovatel rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.

 

 

O ENESA

Společnost ENESA, a. s., je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Její projekty ušetřily zákazníkům na provozních nákladech více než 1,7 mld. korun. Jen v loňském roce garantovala smluvně svým klientům úsporu elektřiny, tepla, plynu a vody za 222 mil. korun, konečná částka byla o 11 % vyšší, tedy 245 mil. korun. Kromě financí šetří její projekty i životní prostředí. Energeticky úsporná řešení umožnila snížit emise CO2 o 39 300 tun, to je stejné množství, jaké vyprodukuje za dva týdny běžného provozu elektrárenský uhelný blok o výkonu 100 MW. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Více na www.enesa.cz O ENESA

Od prosince 2015 patří pod ČEZ ESCO, od 2021 je součástí koncernu ČEZ.

Více o ENESA a.s. na http://www.enesa.cz/

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má téměř 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Více na www.cezesco.cz.