2. 1. 2024

Potřetí v historii vyrobil Temelín přes 16 TWh bezemisní elektřiny

Podruhé za sebou překonala Jaderná elektrárna Temelín roční výrobní hranici 16 TWh. Hodnota 16,1 TWh představuje třetí nejvyšší výrobu jihočeské jaderné elektrárny od spuštění v roce 2000. Společně s Jadernou elektrárnou Dukovany vyrobil Temelín 30,4 TWh elektřiny. Vysoké výroby dosáhly i přes rozsáhlé modernizace, které mají oběma elektrárnám zajistit minimálně šedesátiletý provoz.

Hranici 16 TWh Temelín překonal 30. prosince. Ve zbývající části roky přidal je dalších 0,1 TWh elektřiny. Konečný výrobní ukazatel se tak zastavil na čísle 16,1 TWh.

„Je to výsledek vysoké spolehlivosti provozu elektrárny, která se pohybovala přes 99 procent. Projevily se i modernizace, které přispívají k větší efektivitě provozu a tím i k většímu výkonu elektrárny. Důležité také bylo, že plánované odstávky jsme v součtu zvládli za 110 dní,“

zdůvodnil výrobní výsledek Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Výrobní hranici 16 TWh překonal jihočeský Temelín potřetí v historii. Dosud se mu to povedlo v roce 2017, konkrétně 16,5 TWh a loni 16,3 TWh elektřiny. Přitom ještě před dvaceti lety se jeho výroba pohybovala kolem 12 TWh. „Za navýšením výroby o 4 TWh se skrývají zvládnuté odstávky, úspěšné modernizace, kvalitní kontroly, bezpečný, plynulý provoz a mnoho dalšího. Letos nás čekají z důvodu dalších modernizací o něco delší odstávky, kvůli kterým očekáváme nepatrně nižší výrobu. Ta ale bude kompenzována vyšší výrobou v dalších letech,“ konstatoval Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Společně s Jadernou elektrárnou Dukovany vyrobil Temelín 30,4 TWh. Historicky jde o čtvrtý nejlepší výsledek českých jaderných elektráren.

„Prioritou je pro nás bezpečnost a stabilita, nechceme prvoplánově trhat rekordy. Obě elektrárny navíc připravujeme na nejméně šedesátiletý provoz. Odstávky tak už zdaleka nejsou jen o výměně paliva, ale především o řadě modernizačních programů a kontrol. A i přesto plníme i výrobní plány,“ 

uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Temelínem loni vyrobená elektřina by českým domácnostem vystačila přibližně na dvanáct měsíců. Celkově podíl jaderných elektráren na české spotřebě v posledních letech roste. Aktuálně svojí bezemisní výrobou kryjí přibližně polovinu české spotřeby, která za rok 2022 činila 60,4 TWh. Na obou elektrárnách postupně přechází na delší palivové cykly. V případě Temelína je to osmnáct měsíců, u Dukovan šestnáct měsíců. Proti současné výrobě chce ČEZ opatřeními získat přibližně 2 terawatthodiny elektřiny, tedy přibližně další 3-4 procenta celkové české spotřeby.

Jádro, spolu s obnovitelnými zdroji, také patří mezi veřejností preferované energetické zdroje. Podle listopadového výzkumu agentury IBRS 69 procent obyvatel České republiky podporuje provoz a rozvoj jaderných zdrojů a dokonce o šest procent více lidí fandí rozvoji obnovitelných zdrojů. Více než polovina populace preferuje jejich kombinaci s cílem zajistit České republice dostatek čisté a stabilně dodávané elektřiny.

 

V roce 2023 elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily přesně 30,4 terawatthodin elektřiny. Zásadní měrou se tak podílí na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky milionů tun CO2.