31. 8. 2022

Přes tři desítky studentů a studentek se v Dukovanech účastní Letní univerzity

Třicet jedna studentů ze sedmi fakult českých vysokých škol ještě před zahájením akademického roku přijelo do Jaderné elektrárny Dukovany, aby se v rámci účastnili 14. ročníku Letní univerzity. Zájem studentů o energetiku je podle přednášejících velmi vysoký, a to včetně zájmu o práci operátorů blokových dozoren. Dvoutýdenní stáž v pátek završí přednáška a setkání s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Danou Drábovou a ředitelem elektrárny Romanem Havlínem.

Zájem o letošní Letní univerzitu projevilo 106 vysokoškolských studentů druhých až čtvrtých ročníků z celé České republiky, ale z důvodu omezené kapacity se jí mohlo účastnit pouze 31 z nich. Program Letní univerzity tvoří především přednášky a exkurze do provozu elektrárny. Studenti se nejprve seznámili s teorií a poté si vše ověřili prakticky přímo v provozu elektrárny. „Studenti se za doprovodu odborníků podívali přímo do provozu elektrárny. Podrobně se seznámili například s provozem strojovny, chladících věží, ale také simulátorem blokové dozorny a Zavítají také do kontrolovaného pásma na reaktorový sál, “ říká ředitel elektrárny Roman Havlín a dodává „Nejedná se jen o možnost podívat se do provozu elektrárny, ale především to je příležitost pro nás i studenty navázat vzájemnou spolupráci už při jejich studiu a také do budoucna.“

 Letní univerzita patří mezi prestižní vzdělávací akce pro vysokoškolské studenty technických oborů. „. Zájemci mohou nabité informace a poznatky využít pro svoji diplomovou práci, případně se domluvit na další individuální praxi. Nejlepší z nich mohou získat i stipendium,“ doplňuje Linda Navrátilová, specialistka strategického náboru Skupiny ČEZ. Přibližně až polovina účastníků stáže nachází v rámci Skupiny ČEZ své budoucí zaměstnání.

 „Největší zážitky mám z provozu! Dostali jsme se na spoustu míst, kam se člověk jen tak nepodívá. Přestože energetiku studuji, pořád je pro mě mnoho míst nových a zajímavých. Nejvíc se těším do kontrolovaného pásma. Zajímá mě, jak to funguje a vypadá kolem reaktoru,“ říká účastník stáže David Kopřiva, student Energetického inženýrství VUT v Brně.

 Mladí technici přijeli na Vysočinu z celé České republiky. Nejpočetnější zastoupení studentů je z Vysokého učení technického v Brně, Českého vysokého učení technického v Praze a dále pak také z VŠB – Technická univerzita Ostrava a Univerzity Karlovy v Praze.

 Zájemci o práci ve Skupině ČEZ najdou více informací na www.kdejinde.cz