20. 4. 2019

Projektu roku: ČEZ Teplárenská usiluje o další Křišťálový komín

Severní Čechy - Již po sedmnácté ocení Teplárenské sdružení ČR Projekty roku, tentokráte za rok 2018, v soustavách zásobování teplem a chladem. Stane se tak 24. dubna během Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů. Hned dvě, severočeské a severomoravské, želízka v ohni má v kategorii „Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem“ ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ. Zatím se vedení společnosti pyšní čtyřmi křišťálovými komíny.

„Do letošní užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů. Jejich přínosem je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl a terciální sféru s důrazem na lepší péči a přidané služby pro všechny zákazníky.   Vybrat vítěze jednotlivých kategorií nebylo ale vůbec snadné,“ říká Pavel Kaufmann, tiskový mluvčí Teplárenského sdružení ČR. Následně už jen prozradil názvy jednotlivých kategorií: „Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody; Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie; Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší; Zlepšování služeb a péče o zákazníky a Rozvoj soustav zásobování teplem.“

A právě s rozvojem soustav zásobování teplem má ČEZ Teplárenská dlouholeté zkušenosti a řadu nominací na Křišťálový komín. Za realizované projekty na severu Čech jej dokonce třikrát za sebou také získala. Toutonejvyšší známkou byl oceněn i její severomoravský projekt „Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a nová soustava zásobování teplem v Bohumíně.“ Patřil i mezi oceněné projekty desetiletí 2001 – 2010, kdy skončil na 2. místě v hlasování novinářů, na 2. místě v hlasování veřejnosti a na 3. místě v hlasování odborníků. Není proto divu, že letos se uchází o další křišťálový komín hned se dvěma projekty, které se dostaly do užší nominace. První je severočeský a má název „Teplo pro Thermalium Lázní Teplice“

Dodávky tepla ČEZ Teplárenské v tomto lázeňském městě vzrostou celkem o 7 500 GJ. Od loňského prosince zde společnost dodává tepelnou energii do nově vybudovaného Thermalia v Lázeňském domě Beethoven, což znamená navýšení dodávky pro Lázně Teplice o 6 000 GJ ročně. Teplo bez starostí pak zahřeje nově nejen fanoušky a sportovce na zimním stadionu, ale bude využito také pro ubytovnu pro 30 lidí, která je v jeho areálu. Zimní stadion byl vybudován v těsném sousedství teplické sportovní haly, kam již ČEZ Teplárenská teplo dodává.

Druhý projekt je severomoravský s názvem „Teplo pro skleníky na pěstování zeleniny v Dolní Lutyni.“  ČEZ Teplárenská začala na podzim 2018 novým horkovodem z Elektrárny Dětmarovice poprvé dodávat tepelnou energii na vytápění skleníků. Odběratel si tepelnou energii přeměňuje na teplo, kterým vytápí v Dolní Lutyni skleníky pro pěstování zeleniny, a na teplou vodu. Dodávky tepla se budou postupně zvyšovat. Do roku 2027 se v Dolní Lutyni počítá s několikanásobným rozšířením dnešní plochy skleníků.    

ČEZ Teplárenská má za sebou severočeský křišťálový hatrick z let 2013 až 2015. Tehdy se jednalo o projekty Napojení města Bíliny na dálkové vytápění z Elektrárny Ledvice, za rok 2012; Teplofikace města Ledvice prostřednictvím centrálního zásobování teplem ze stejnojmenné elektrárny, za rok 2013 a Připojení lázeňských domů a městských lokalit Šanov a Prosetice v Teplicích na soustavu zásobování teplem, za rok 2014.  V roce 2016 se pokusila společnost získat další komín za realizaci největší záložní plynové kotelny v ČR, jejíž výstavba proběhla rok předtím v areálu Elektrárny Ledvice. V kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“ skončil tento projekt „až“ na druhém místě. Podobně tomu bylo i v roce 2017, opět již v kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem, s projektem připojení jedné větší ústecké společnosti, která se po dožití tepelných čerpadel rozhodla vrátit pro ni k ekonomicky výhodnějšímu a komfortnějšímu způsobu vytápění ze soustavy zásobování teplem Teplárny Trmice.

Vůbec prvním projektem Skupiny ČEZ, který byl oceněn odborníky v teplárenství v rámci Projektu roku, měl název „Náhrada lokálních topenišť teplofikací obce Horní Maršov“. Jeho realizaci zajišťovala východočeská Elektrárna Poříčí v roce 2003.