24. 3. 2021

Rekonstrukce vedení vysokého napětí Týniště – Třebechovice zkvalitní dodávky elektřiny

Letos v lednu byla zahájena komplexní rekonstrukce vedení vysokého napětí mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi. ČEZ Distribuce zde rekonstruuje více jak 10 km vedení vysokého napětí a celkové náklady na stavbu se vyšplhají na téměř 44 milionů korun. Tato stavba je první z celkové koncepce zlepšení napájení oblasti Třebechovicka a Týnišťska. V současné době probíhají projekční práce na transformovnu Týniště.

Nové vedení zvýší kapacitu sítě v této oblasti, výrazně omezí poruchovost a posílí spolehlivost dodávek elektrické energie v této části východních Čech,“ říká Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

 

Původní vedení 35 kV mezi Týništěm nad Orlicí a Třebechovicemi bude nahrazeno v celé délce trasy 10,6 kilometrů novým vedením, z toho bude více jak 8 kilometrů v trase zdvojeno na vedení vysokého napětí 2 x 35 kV. V rámci stavby bude provedena výměna všech podpěrných bodů – budou nahrazeny ocelovými příhradovými stožáry. S ohledem na potřebu přenosové kapacity budou zároveň vyměněny stávající vodiče a nainstalováno nové zemnicí lano, včetně optického vlákna přenos dat a na ochranu před údery blesků. Součástí stavby je také rekonstrukce navazujících odboček včetně výměny úsekových odpínačů.

 Práce jsou již v plném proudu. Stávající vedení, které sloužilo od roku 1954, již nevyhovovalo. Po celé délce 10 kilometrů je demontováno a v původní trase nahrazeno novým venkovním vedením vysokého napětí. Původní stožáry jsou postupně nahrazovány novými, ocelovými příhradovými stožáry, které jsou zkonstruovány tak, aby byly bezpečné pro ptactvo a nedocházelo k zasažení elektrickým proudem. Celkem bude osazeno 62 příhradových stožárů, jejich výška se pohybuje od 14m do 22m.

 Rekonstrukce kapacitně a přenosově již nevyhovujícího vedení začala v lednu letošního roku a dokončena bude v říjnu 2023.

 ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 165 834 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.