11. 7. 2019

„Rok Lipna“ pokračuje filovým festivalem u jezera. Vodní dílo, elektrárna a lodní doprava slaví 60 let.

Šedesátiny slavící vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na Lipně zvou návštěvníky Lipenska na projekce Kinematografu bratří Čadíků. Kino pod širým nebem v areálu kotviště Lipno Line uvede po čtyři večery od 21. do 24. července české filmy, které měly premiéru v posledním roce. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na Konto bariéry.

Projekce Kinematografu bratří Čadíků (Lipno nad Vltavou, 21.-24.7.) - areál Lipno Line
(GPS: 48.6351408N, 142243350E)

Datum

Čas

Film

neděle 21.7.

21:30

Hastrman

pondělí 22.7.

21:30

Čertí brko

úterý 23.7.

21:30

Chata na prodej

středa 24.7.

21:30

Po čem muži touží

Jako předfilm uvidí filmoví diváci krátký snímek „Balada o Lipně“, který poetickým okem kombinuje osobitou krásu okolí největší české vodní plochy se záběry z nejrozsáhlejší modernizace vodní elektrárny Lipno I v její historii. V případě nepřízně počasí (déšť, silný vítr) se promítání ruší.

TIP - Nenechte si ujít: Výstava historických fotografií mapující výstavbu a první roky provozu vodního díla a elektrárny Lipno je do konce prázdnin umístěna u vstupu do Infocentra vodní elektrárny Lipno. Více o lipenském Infocentru na http://www.cez.cz/infocentra

 

Vodní elektrárna Lipno – po 60 letech mladá jako nikdy předtím

Lipno I je elektrárnou disponující největším spádem (rozdílem spodní a horní hladiny nádrže) na Vltavské kaskádě. Díky velmi rychlému najetí na plný výkon 120 MW za cca 120 vteřin a dálkovému ovládání z centrálního dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích umožňuje elektrárna ovlivňovat výkonovou bilanci celé elektrizační soustavy České republiky. „Díky spádu dosaženému umístěním strojovny elektrárny hluboko v šumavském podzemí potřebujeme k výrobě 1 kWh energie necelé 3 m3 vody, což je suverénně nejméně ze všech elektráren vltavské kaskády,“ říká Martin Sobolík, vedoucí odboru provoz elektráren Lipno I, II.

Obě dvě soustrojí vodní elektrárny Lipno I mají za sebou celkově přes 228 tisíc provozních hodin a více než 67 tisíc najetí do provozu. V součtu elektrárna vyrobila těžko představitelných 8,3 miliardy kWh ekologické elektřiny, což by stačilo na pokrytí současné spotřeby všech jihočeských domácností na více než 7 let.

Jubilea se lipenská elektrárna (http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-lipno/) dožívá v excelentní kondici. Jde o první velkou vodní elektrárnu Skupiny ČEZ v České republice, která kompletně prošla modernizací a ekologizací. Účinnost obou soustrojí TG1 a TG2 se po jejich znovuzrození v letech 2012-17 díky investicím za více než 400 milionů korun zvedla o cca 4 %. To znamená další miliony kWh ekologické elektřiny vyrobené ročně ze stávajícího objemu vody a energii pro nové tisícovky jihočeských domácností. Bez zajímavosti není ani ekologická stránka modernizace. V rámci generální opravy totiž došlo mj. ke změně hydraulického ovládání soustrojí z nízkotlaké na vysokotlakou hydrauliku a tím ke snížení objemu olejových náplní až o 90 %.

Více o vodních zdrojích Skupiny ČEZ v ČR https://www.cez.cz/cs/o-cez/vyrobni-zdroje/obnovitelne-zdroje/voda/vodni-elektrarny/ceska-republika

 

 

Věděli jste, že Vodní elektrárna Lipno I …

 

  • má strojovnu umístěnu v podzemní kaverně o rozměrech 65 x 22 m a výšce 37 m, vylámané v hloubce 160 m pod terénem v blízkosti hráze? Voda je přiváděna na turbíny dvěma tlačnými ocelovými šachtami, průměru 4,5 m a délky 160 m, přes kulové uzávěry a odváděna je 3,6 km dlouhým podzemním odpadním tunelem, širokým 8,4 m a vysokým 7,8 m. K dopravě technologického zařízení a personálu do podzemí slouží šikmý tunel se sklonem 45°, široký 6,8 m, vysoký 9,7 m a dlouhý 210 m. Nosnost nákladního výtahu je 80 tun.
  • disponuje dvěma plně automatizovanými soustrojími s Francisovými turbínami a potřebným elektrickým zařízením? Elektrická energie z generátorů se vyvádí tunelem pomocí kabelů do nadzemních transformátorů a rozvodny.
  • má v nadzemním areálu umístěnu rozvodnu 110 kV, která zásobuje rozsáhlé okolí elektrickou energií.
  • odvádí energeticky využitou vody zpět do Vltavy pomocí 3,6 km dlouhého tunelu? Kolísání odtoku z Lipna I vyrovnává malá průtočná vodní elektrárna Lipno II o výkonu 1,5 MW, vybudovaná nad Vyšším Brodem.
  • je připravena k  podání napětí jaderné elektrárně Temelín, pokud by došlo k tzv. black-outu?