26. 10. 2018

Rok od ničivého orkánu Herwart

V následujících dnes si budou energetici připomínat roční výročí orkánu Herwart. Ten se přihnal nad Českou republiku v neděli 29. 10. 2017 brzy ráno, způsobil ČEZ Distribuci rozsáhlé škody. Kalamitní stav vyhlásila společnost v osmi krajích, bez elektřiny se ocitlo na 628 tisíc odběrných míst. Půl milionu z nich se podařilo připojit zpět během 18 hodin. Vyčíslené škody na zařízení přesáhly 71 milionů korun.

Nejhorší situace nastala v neděli krátce po poledni, evidovali jsme 608 poruch na vedení vysokého napětí a další stovky na napětí nízkém. Bez elektřiny se ocitlo přes 620 tisíc odběrných míst. V pondělí v šest hodin ráno to již bylo „jen“ 120 tisíc odběratelů. Prioritou bylo opravit poruchy na vedení vysokého napětí a připojit tak co nejvíce odběratelů zpět k elektřině,“ vzpomíná na tyto perné okamžiky Radim Černý, člen představenstva ČEZ Distribuce a ředitel úseku Řízení sítí.

Orkán Herwart způsobil 3 571 poruch na zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, z toho 6 poruch na zařízení velmi vysokého napětí, 1 121 poruch na zařízení vysokého napětí a 2 444 poruch na zařízení nízkého napětí. Kalamitní stav trval 62,5 hodiny. Z pohledu počtu odběratelů bez elektřiny se jednalo o čtvrtou nejhorší kalamitu v historii ČEZ Distribuce.  Rozsahem v podobě počtu omezených trafostanic jasně dominuje Herwart.

Na odstraňování následků ničivé smršti se podílela tisícovka pracovníků v terénu, na dispečinku, distribučním call centru i pracovníků obsluhy, kteří komunikují s klienty z řad samosprávy. Nejčastějším typem škod na zařízení byly poruchy způsobené pády stromů a větví do vedení, jejichž následkem došlo k přetržení vodičů, a vyvrácení či zlomení sloupů, poškození konzol, izolátorů, vazů pojistek i trafostanic v důsledku velmi silného větru za přispění podmáčeného terénu.

Vše zlé je pro něco dobré

Každá živelná událost přináší poznatky pro zlepšení. ČEZ Distribuce proto přijala řadu opatření, která povedou k minimalizaci škod i k rychlejšímu obnovení dodávky elektřiny v případě dalších živelných událostí.  „V rámci interních opatření jsme se zaměřili na řídicí proces a také na zrychlení informací o stavu distribučního zařízení z terénu a tím i zlepšení predikce času obnovení dodávek elektřiny. K tomuto účelu jsme nově zřídili 2 oblastní krizové štáby a přímo v postižených místech jsme připraveni aktivovat lokální krizové štáby,“ vysvětluje dále Radim Černý.

Externě se ČEZ Distribuce zaměřila především na komunikaci. Ihned po Herwartu zahájili energetici jednání se všemi mobilními operátory k vzájemné výměně informací o poruchách a jejich předpokládaném odstranění. Tyto informace pomáhají nejen poruchu lépe lokalizovat a opravy prioritizovat, ale také vzájemně koordinovat společné práce např. při zajištění průjezdnosti cest. V průběhu roku byla příležitost vzájemnou spolupráci několikrát vyzkoušet a aktuálně se bude podepisovat společné memorandum o spolupráci.

Odborníci v ČEZ Distribuci se zaměřili také na krizovou komunikaci a nastavení nové spolupráce s krajskými krizovými štáby. Pro municipality vytvořili manuál pro starosty a členy krizových štábů se základními informacemi o postupu při mimořádných událostech a návodem jak v těchto případech postupovat. S tím souvisí i vytvoření speciálních krizových linek a spuštění nového Krizového informačního systému pro města a obce. Do něj se mohou starostové a členové krizových štábů registrovat a při mimořádných událostech jsou prostřednictvím sms informováni. Pro širokou veřejnost by ČEZ Distribuce ráda obdobný systém zprovoznila do konce roku.

Jen během letošního roku si energetici z ČEZ Distribuce prošli několika mimořádnými událostmi, kdy si nadefinovaná opatření v ostré praxi rovnou vyzkoušeli.

V lednu to byly hned tři vichřice – Burglind (11 tisíc odběratelů bez elektřiny), Vladan (10,5 tisíce odběratelů bez elektřiny), Friederike (40 tisíc odběratelů bez elektřiny), v březnu Vlastimil (13 tisíc odběratelů bez elektřiny), v září pak dosud nejvážnější mimořádná událost letošního roku – orkán Fabienne (143 tisíc odběratelů bez elektřiny) a naposledy před pár dny vichřice Sieglinde (13 tisíce odběratelů bez elektřiny).

Srovnání největších kalamit, které postihly zásobovací území ČEZ Distribuce:

Kyrill  (2007)                 bez elektřiny 1,1mil. odběratelů, škody 85 mil. Kč

Emma (2008)                bez elektřiny 925 tisíc odběratelů, škody 115 mil. Kč

Ivan (2008)                   bez elektřiny 753 tisíc odběratelů, škody 75 mil. Kč

Herwart (2017)               bez elektřiny 628 tisíc odběratelů, škody 71 milionů korun

Fabienne (2018)            bez elektřiny 143 tisíc odběratelů, škody 43 milionů korun