3. 4. 2020

Sdružení Neratov šije roušky i s pomocí Nadace ČEZ

Bleskovou krizovou pomoc v hodnotě 50 tisíc korun využilo i Sdružení Neratov v Orlických horách. Pod heslem Celé Sdružení Neratov šije roušky, se do pomoci zapojili zaměstnanci i obyvatelé Sdružení. Nadace ČEZ svou pomoc zrealizovala velmi rychle a Sdružení mělo téměř okamžitě částku k dispozici.

Nadace ČEZ nabízí pomoc všem organizacím, městům i obcím, které chtějí přispět k boji proti současné epidemii koronaviru v České republice. Ve speciálním grantu Krizová pomoc lze jednorázově získat až 50 000 Kč. Nadace ČEZ zároveň maximálně zjednodušila administrativní proces – vše lze jednoduše vyřídit on-line.

Koupit šicí stroje a materiál na výrobu roušek, zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům v uzavřených oblastech republiky, nebo pomoci s nákupy potravin pro pečovatelské domy – to je jen pár příkladů, jak lze využít nový grant Nadace ČEZ Krizová pomoc. Je určený právě na zmírnění či odstranění negativních následků při mimořádných událostech, jako je právě současná epidemie COVID-19.

„Nadační příspěvek využijeme na krytí nákladů spojených se šitím roušek pro potřebné. Jak pro všechny naše zaměstnance s postižením, tak pro osoby v okolních i vzdálenějších obcích, zejména seniory. Informace o potřebě roušek a jejich distribuce probíhá prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří tuto potřebu zjišťují v místě svého bydliště. Roušky jsou k dispozici také v chráněných dílnách na Kopečku. Do šití roušek se zapojila všechna naše střediska (od montážních dílen až po učitele speciální školy), včetně vedení,“ upřesňuje Ing. Martina Kosová ze Sdružení Neratov.

Nadace ČEZ spolupracuje se Sdružením v Neratově dlouhodobě nejen finanční pomocí, ale jezdí sem pomáhat zaměstnanci Skupiny ČEZ v rámci firemních Dobrovolnických dní.

 

Sdružení Neratov, z. s. bylo založeno v roce 1992 jako nezávislé, nepolitické a nestátní společenství. Jedním z cílů je obnova poutního místa a návrat života do kdysi vysídlené vsi. To vše společně s postiženými lidmi. Ti v Neratově žijí a pracují. I díky nim Neratov může poskytovat stravovací, ubytovací či úklidové služby a tvořit tak příjemný turistický cíl. Sdružení Neratov provozuje sociální služby chráněné bydlení a denní stacionář. Založilo speciální základní školu pro děti s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. V současné době Sdružení Neratov, z .s. zaměstnává téměř 250 lidí, z čehož je více než 160 s nějakým postižením.

 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

 

 

 

 

Kontakt:

Nadace ČEZ                       Skupina ČEZ                                    

Daniel Novák                     Šárka Lapáčková Beránková                                       

Tel: 724 446 611                Tel: 602 415 282                             

daniel.novak01@cez.cz    sarka.berankova@cez.cz

                             

 

Více informací na www.nadacecez.cz