18. 5. 2022

Senioři ve Vysokém Mýtě mají díky Nadaci ČEZ nový sociální automobil

Hradec Králové, 18. května 2022 – Oblastní spolek Českého červeného kříže pomáhá seniorům s odvozem k lékaři nebo třeba s nákupy. A k tomu je potřeba vhodný automobil s prostorem například pro kompenzační pomůcky. A takový teď mají pracovníci k dispozici ve Vysokém Mýtě. Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem podpořili projekt a vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v částku 70 tisíc korun.

Projekt Senior doprava Českého červeného kříže je sociální služba, která zajišťuje dopravu pro seniory. Pracovníci se specializují na zajištění pomoci a podpory například při návštěvě lékaře, nákupu, vozí seniory na návštěvu přátel nebo na jednání na úřadech. Projekt podporuje aktivní stáří, větší soběstačnost seniorů, pomáhá vést dále plnohodnotný život na jaký byli zvyklí. Pracovník služby je pro klienty i velkou oporou. Zajišťuje jim pomoc při běžných úkonech s nákupem, vyzvedáváním léků, pomáhá při jednání na úřadech. Klienti jsou do jisté míry i ochráněni před tzv. pouličními prodejci a obchodníky, kteří se právě na starší lidi zaměřují. Služba pomáhá sociálnímu začlenění a omezuje samotu starých lidí.

„Aby cíl naší služby mohl být i nadále naplňován, pořídili jsme si s pomocí příspěvku od Nadace ČEZ nový automobil. Náš současný již bohužel dosloužil a bez automobilu služba poskytovat nejde. Rád bych proto touto cestou jménem svým i všech seniorů, co službu využívají, poděkoval Nadaci ČEZ a všem, kteří přes aplikaci sportovali a projekt podpořili,“ říká Martin Hodoval, ředitel Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí.

Automobil Toyota se speciální úpravou splňuje podmínku snadného nastupování a vystupování z vozidla a zároveň má dostatečný zavazadlový prostor pro chodítka a další kompenzační pomůcky klientů. 

Naše společnost začala provozovat službu Senior dopravy ČČK v roce 2005 v Ústí nad Orlicí. Během 15 let se služba rozrostla do dalších 6 měst v našem regionu. Služby dnes využívá skoro 1 400 klientů klientů. Pravidelně ji ve Vysokém Mýtě využívá přes 200 klientů. 

Službu vystihují slova klienty: „Chtěla bych poděkovat. S přibývajícími léty a s nimi spojenými obtížemi si uvědomuji, jak nesmírně záslužnou a potřebnou činnost vykonáváte. Zvláště když nám seniorům ubývá sil a jsme odkázáni na pomoc druhých. Můj odbiv a dík patří dnes dvěma dobrým duším, které mě vozí. Oceňuji jejich ochotu, spolehlivost, obětavost a nasazení. Vždy mi vyhoví, poskytnou radu, řešení a pomohou vždy s úsměvem a pochopením. Senioři se právě s těmito vlastnostmi často nesetkávají."

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, mír a přátelství mezi národy bez rozdílu národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů Hnutí Červeného kříže. Mezi aktivity ČČK patří poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, propagace a výuka první pomoci, oceňování a nábor bezpříspěvkových dárců krve, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, sociální a zdravotní výchova dětí a mládeže.

 

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu.

Skupina ČEZ                                                          OS Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí

Šárka Lapáčková Beránková                              Martin Hodoval

Tel: +420 602 415 282                                         Tel: +420 607 131 592

sarka.berankova@cez.cz                                  ustinadorlici@cervenykriz.eu