24. 3. 2022

Skupina ČEZ nabízí ubytování pro téměř 340 uprchlíků, na pomoc Ukrajině už poslala 20 milionů korun i materiální pomoc

Lidem prchajícím z Ukrajiny před válkou nabízí ubytování i Skupina ČEZ: celkem uvolnila ve svých objektech téměř 340 lůžek, zatím se u energetiků ubytovalo přes 70 osob. Zaměstnanci Skupiny ČEZ společně s Nadací ČEZ také poslali na pomoc obyvatelům Ukrajiny včetně těch, kteří před válkou prchají do České republiky, 14,6 milionu korun. Dalších více než 5 milionů pak Nadace ČEZ rozdělila v rámci Krizového grantu Ukrajina mezi neziskové organizace, města a obce, které se starají o ukrajinské uprchlíky v Česku. V elektrárnách a dalších provozech ČEZ probíhají materiální sbírky, které příchozím uprchlíkům zajistí základní vybavení do startu nové etapy života.

  • Skupina ČEZ už ubytovala přes 70 uprchlíků z Ukrajiny, celkem vyčlenila 336 lůžek
  • Téměř 14,6 milionu korun poslali zaměstnanci společně s Nadací ČEZ osmi neziskovým organizacím pomáhajícím Ukrajině
  • Krizový grant Ukrajina Nadace ČEZ rozdělil více než 5 milionů korun
  • V provozech probíhají také materiální sbírky

Skupina ČEZ ve spolupráci s jednotlivými kraji a Správou uprchlických zařízení nabízí ubytovací kapacity pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Celkem v ubytovnách, bytových domech, firemních bytech a ve svých rekreačních zařízeních po celé České republice vyčlenila 336 lůžek. Momentálně již ubytovává 72 osob, převážně žen a dětí. Část vyčleněných objektů nyní prochází drobnými rekonstrukcemi (výmalba, výměna podlah, dovybavení nábytkem apod.), tak aby co nejdříve byly k dispozici dalším rodinám.

Skupina ČEZ také hned druhý den po zahájení ruské invaze vyhlásila Zaměstnaneckou sbírku. Během tří týdnů se díky zapojení 2 596 zaměstnanců podařilo vybrat téměř 7,3 milionu korun, které Nadace ČEZ zdvojnásobila na 14,6 milionu korun. Finance postupně rozděluje mezi respektované neziskové organizace, které působí buď přímo na Ukrajině, nebo se angažují v pomoci uprchlíkům. Doposud tak peníze putovaly například Českému červenému kříži, organizaci ADRA ČR, České federaci potravinových bank nebo Charitě ČR. K další podpoře byly vybrány Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE, Lékaři bez hranic, UNICEF, Nadační fond Šatník a projekt Paramedici v Kyjevě Charity ČR – finance obdrží v nejbližších dnech.

„Energetici jsou pověstní svou ochotou pomáhat druhým. Okamžitě po vypuknutí konfliktu jsme začali řešit, jakým způsobem se můžeme zapojit do pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům. Jsem rád, že kolegové neustále přicházejí s novými nápady, a nesmírně hrdý na všechny, kdo se na podpůrných akcích podílejí, ať už naším prostřednictvím, nebo osobně,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. 

Podobný ohlas měl i bleskový Krizový grant Ukrajina, která Nadace ČEZ vyhlásila 1. března. Slouží na úhradu provozních nákladů – například ubytování, stravování, materiální pomoc apod. – neziskových organizací, obcí a měst, které se rozhodly poskytnout azyl ukrajinským uprchlíkům. Během dvou týdnů vyčerpalo 115 žadatelů částku přesahující 5 milionů korun. Výhodou krizového grantu je zrychlený administrativní a schvalovací proces, takže žadatelé peníze obdrží už několik dní od podání žádosti.

Nechybí ani materiální pomoc ze strany ČEZ: klasické elektrárny například věnovaly hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje na 90 skládacích postelí s kolečky a matracemi za více než 180 000 korun. Hasiči je využívají pro přechodné ubytování ukrajinských uprchlíků například v tělocvičnách či kulturních domech v kraji. Podnikoví hasiči z Jaderné elektrárny Temelín poskytli deset speciálních hasičských obleků (tak zvaných těžkých kompletů) do sbírky na pomoc hasičům na Ukrajině, ÚJV Řež zase darovala notebooky ukrajinským středoškolákům, kteří se začleňují do místních škol.

Příchozím uprchlíkům pomáhají na startu nové životní etapy i bleskové materiální sbírky organizované v elektrárnách a dalších provozech Skupiny ČEZ. Zaměstnanci přinášejí zejména oblečení a boty pro dospělé i děti, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny včetně kojeneckých výživ, hračky, školní pomůcky nebo drobné elektrospotřebiče, jako jsou žehličky, fény, či toustovače. Žádané je rovněž vybavení do domácnosti: hrnce, příbory, sušáky na prádlo, nebo prostěradla a povlečení.