4. 11. 2021

Sociální farma Lozice pomáhá prací

Hradec Králové, 4. listopadu 2021 – Na východě Čech nedaleko Luže na Chrudimsku vznikla specifická farma. Pomáhají zde lidem, kteří přichází z ústavů nebo jsou omezeni různými medikacemi. Pomoc spočívá v možnosti práce a zaměstnání na sociální farmě. Nadace ČEZ podpořila projekt částkou 80 tisíc korun.

Sportovci pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem podpořili projekt a vysportovali body, které Nadace ČEZ proměnila v částku 80 tisíc korun.

Lozická sociální farma zaměstnává a poskytuje pracovní uplatnění lidem se specifickými potřebami. Lidé s chronickým duševním onemocněním dostávají možnost pracovního uplatnění a resocializace v reálném prostředí venkovské hospodářské usedlosti. Jedná se o lidi, pro které je vzhledem k jejich dlouhodobému pobytu v institucích a omezeními spojenými s medikací zatím velmi obtížné získat běžnou práci. Na farmě se snaží propojit všechny možné aktivity - zemědělské, vzdělávací a environmentální s pracovním uplatněním lidí, kteří mají problém s nalezením zaměstnání – v rámci rozvoje myšlenky sociálního zemědělství.

„Naším dalším záměrem je nově nastartovat aktivity v rukodělné dílně a díky tomu budeme schopni překlenout sezonnost stávajících venkovních prací a umožníme pracovníkům chodit do práce po celý rok a budeme moci přijmout nové pracovníky. Rádi bychom, aby pracovníci tkali a barvili textil, zpracovávali místní byliny na čaje nebo vyráběli vonnou sůl,“ říká Vladimír Lechnýř, předseda spolku.

Za částku obdrženou od Nadace byl adaptován a vybaven historický klenutý prostor rukodělné dílny, bude provedena oprava povrchů, instalace elektro – osvětlení, topidel. Následně budou vytvořena vlastní pracovní místa pro řemeslné činnosti, dále odpočinkový prostor pro klienty a sklad.

„Pro naše pracovníky práce u nás nabízí mnoho rozmanitých forem aktivit, vytváření závazků a odpovědnosti nad pracovními úkoly, schopnost sebe ocenění a sebeúcty. Vytváří vztahy se spolupracovníky a ostatními klienty. Rád bych poděkoval všem, kteří náš projekt podpořili pohybem a věnovali nám své body. A samozřejmě i Nadaci ČEZ, která body proměnila ve finanční částku,“ dodává Vladimír Lechnýř.

Na farmě pracuje 12 osob s postižením, kteří zatím neuspěli na trhu práce. Projekt prospívá lidem s chronickým duševním onemocněním. Jde o dlouhodobé obyvatele Domova Na Cestě - Domov se zvláštním režimem Rychmburk a Chráněné bydlení Skuteč.

Farma prodává i své vlastní výrobky.

Jak EPP– Pomáhej pohybem funguje

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele při jím zvolené sportovní aktivitě. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Neziskové organizace o umístění svého projektu do aplikace žádají v rámci jednoho z grantových řízení, dle povahy projektu. https://pomahejpohybem.cz/

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz

 

Farma Lozice a činnosti probíhající na sociální farmě:

 

Zemědělství – chov plemenných koz, pěstování zeleniny a bylin, péče o genofond starých krajových odrůd ovocnanů; vše za používání tradičních a k přírodě šetrných postupů 

Sociální inkluze – začleňování lidí znevýhodněných na trhu práce cestou vytváření tréninkových i běžných pracovních míst 

Environmentální výchova -  populární zážitkové workshopy environmentální výchovy pro děti ze základních a mateřských škol a další zájemce 

Vzdělávání - semináře z oblasti rozvoje lidských zdrojů, zdravého životního stylu, regionálního a kulturně-sociálního rozvoje 

Venkovská řemesla - výzkumná a experimentální činnost v oblasti tradičních metod zpracování potravin 

Rozvoj dobrovolnictví - mezinárodní pobyty dobrovolníků na farmě v rámci celosvětových sítí HelpEx a WWOOF

 

 

Kontakt:

Skupina ČEZ                                                     Farma Lozice

Šárka Lapáčková Beránková                             Vladimír Lechnýř

Tel: +420 602 415 282                                      Tel: +420 730 666 343

sarka.berankova@cez.cz                                   elementy@email.cz