19. 11. 2021

Spolehlivá dodávka energie pro obyvatele Lanškrouna

Modernizací a obnovou prochází rozvodna v jihozápadní části Lanškrouna. Investiční akce výrazně omezí poruchovost a posílí spolehlivost dodávek energie v této oblasti. Celkové úpravy a digitalizace rozvodny se vyšplhají na více než 121 milionů korun.

V transformovně v Lanškrouně panuje čilý pracovní ruch. Obnovou prochází rozvodna 22 kV z roku 1977, která slouží pro napájení distribuční sítě 22 kV přilehlého města. Původní rozvaděč bude nahrazen novým zapouzdřeným. Dojde i ke změně jeho umístění – bude v novém objektu ve zvýšené úrovni nad terénem, aby ho neohrozila ani velká voda nebo přívalové srážky.

 

„Nová zrekonstruovaná rozvodna v Lanškrouně s moderním řídicím systémem a novou moderní ochranou zajistí vyšší spolehlivost dodávek energie a omezí poruchovost v dané oblasti východních Čech,“ upřesňuje Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

 

Stanoviště výkonových transformátorů a tlumivek budou nahrazena novými zastřešenými, v místě původních. Výkonové transformátory budou nahrazeny novými, vyměněny budou i tlumivky. Nová bude i kabeláž mezi budovou a rozvodnou 110 kV. Společně s obnovou rozvodny 22 kV budou instalovány nové ochrany 22 kV a 110 kV a nový řídicí systém s komunikací, který bude propojen s ochranami a terminály novými optickými kabely. Transformovna tak prochází postupnou automatizací a digitalizací.

 

Původní řídicí systém byl vybudován v letech 1985 a dnes již nevyhovuje moderním standardům. Proto je nutný upgrade systému řízení a chránění pro rozvodnu 22 kV s ohledem na stávající silovou technologii. Rekonstrukce začala v dubnu loňského roku a dokončena bude v letošním prosinci. Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 121 milionu korun.

V letošním roce společnost ČEZ Distribuce do výstavby, rekonstrukce i digitalizace sítí investuje 13,5 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o 1 mld. korun. Stále více financí míří do digitálních technologií a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů. Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky zákazníků na připojení k distribuční soustavě. Za dobu své existence od roku 2005 investovala ČEZ Distribuce do sítí přes 135 mld. korun. Na východě Čech se objem investic vyšplhá na 2,33 miliardy.

 

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 165 834 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.