21. 7. 2023

Strážci parku mají novou čtyřkolku s hasícím vybavením; finanční pomoci se dočkali i dobrovolní hasiči

České Švýcarsko - Když 24. července 2022 vyjela ráno první hasičská jednotka ke třem hořícím hektarům lesa mezi Hřenskem a Pravčickou bránou v Národním parku České Švýcarsko, nikdo netušil, že boj s ohnivými plameny potrvá bezmála až do poloviny srpna. Jinak dobrý sluha, ale tentokráte opravdu zlý pán si přivlastnil v národním parku plochu o rozloze až 1 144 ha, přičemž oheň spálil zhruba 1029 ha na české a 115 ha na německé straně. Do boje s ním se denně pustili stovky hasičů, a to jak profesionálních, tak i dobrovolných z celé České republiky. Hasilo se ze země i ze vzduchu vrtulníky s vaky a vodními letadly. Ve finále se při hašení požáru vystřídalo na 6000 hasičů se 400 kusy techniky. Bezprostředně po vypuknutí požáru nabídla Skupina ČEZ prostřednictvím své Nadace ČEZ krizovou pomoc. Následně v rámci grantu Podpora regionům získalo finanční prostředky na obnovu svého vybavení i 45 jednotek dobrovolných hasičů. Novou terénní čtyřkolku s hasícím vybavením si mohla díky Nadaci ČEZ zakoupit i Správa Národního parku České Švýcarsko.

„Po zkušenosti s loňským požárem jsme se přijali celou řadu preventivních opatření, s cílem co nejlépe přecházet riziku vzniku rozsáhlých lesních požárů. Terénní čtyřkolka s třísetlitrovou hasební nástavbou, čerpadlem a proudnicí nám umožní nejen dopravu vody do těžko přístupných míst, ale také může pomoci při hašení ohně ve stádiu zahoření, tedy dříve, než se menší oheň rozvine v požár. Pokud k požáru přece jen dojde, může tato technika být cennou podporou zasahujících hasičských jednotek, při následném dozoru nad požářišti po uhašení ohně nám pak pomůže s likvidací případných žhavých míst. Za podporu ze strany Nadace ČEZ, která naši žádost podpořila v plné výši částkou 1 130 000 korun, jsme velice rádi,“ kvituje Richard Nagel, ředitel odboru vztahů s veřejností Správy Národního parku České Švýcarsko.

„V tomto případě se nemusela správní rada nadace dlouho rozhodovat. Požár v Českém Švýcarsku zasáhl nás všechny a je logické, že řada zásahového vybavení, výstroje i výzbroje, vzala za své. Stejně tak se v praxi ukázalo, co kdo pro účinný zásah během lesního požáru vlastně ve své výbavě postrádá. Proto jsme neváhali podpořit žádost národního parku o finanční podporu, za kterou by zakoupili novou terénní čtyřkolku se speciálním vybavením. Nyní zde tak mohou  rychle reagovat na případná ohniska požáru, která zejména v současném období dlouhých, suchých letních měsíců mohou v nepřístupném terénu snadno způsobit rozsáhlé požáry. Díky mobilitě už strážci parku nemusejí přenášet na větší vzdálenost vodu ve vacích či kanystrech,“ poznamenala Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Jak dodala, dalších celkem 4 041 760 korun směřovalo v rámci grantu Podpora regionů mezi 45 zásahových jednotek dobrovolných hasičů, a to nejen z měst a obcí v okolí Českého Švýcarska. Peníze byly vesměs využity právě k doplnění hasičské výstroje a výzbroje, neboť během náročného zásahu v často špatně přístupném terénu splnily naposledy své, případně na obnovu obojího. „Nelze ovšem opomenout ani „Okamžitou krizovou pomoc“, což je speciální nadační grant v případě nutné okamžité pomoci v nouzi o maximální výši 50 000 korun. Získaly ho Sociální podnik Slunečnice Děčín a tamní oblastní pobočka Českého červeného kříže. V obou případech byly peníze využity na nákup potravin, energetických nápojů a tyčinek, ovoce a hygienických potřeb, léků a podobně pro zasahující složky při požáru,“ uzavřela Michaela Ziková.

Stručně o požáru v Národním parku České Švýcarsko:

Dosud nejrozsáhlejší lesní požár v novodobé historii České republiky byl podle policejní verze úmyslně založen v noci z 23. na 24. července. Tehdy byla správa národního parku upozorněna saskou stráží přírody na silný stoupající sloupec kouře nad lesem. „První průzkum bojem“ přitom absolvovali dobrovolní hasiči z Hřenska, kteří informaci prověřovali a objevili oheň v oblasti Malinového dolu. Pak již nastal souboj s časem a ohnivým živlem, který měl zpočátku značně navrch, a to hlavně díky nepříznivým povětrnostním podmínkám a tím i velmi nízké vlhkosti vegetace, vzduchu a půdy. Požár ve finále zasáhl rozlohu kolem 1 144 hektarů a kromě lesního porostu v obci Mezná pohltil i několik domů.  Do boje s ohnivým živlem byly denně nasazeny stovky profesionálních i dobrovolných hasičů z celé republiky a velké množství techniky včetně vrtulníků s vaky a vodních letadel, a to i ze zahraničí. Nepříznivý vítr byl příčinou, že hned 25. července zachvátily plameny i oblast Saského Švýcarska, a to celkem 115 hektarů. Na české straně se podařilo šíření požáru zastavit 1. srpna a definitivně zdolat až 12. srpna, ale ještě v září probíhal dohled na požářištěm. Německá strana nahlásila likvidaci požáru 19. srpna. Jen zásah všech složek integrovaného záchranného systému si vyžádal čtvrt miliardy korun. Škody na turistickém vybavení, na majetku obyvatel a náklady na zajištění bezpečnosti návštěvníků i místních obyvatel po požáru se odhadují v řádu stovek milionů korun. Některá zajímavá místa jsou v Českém Švýcarsku z důvodů bezpečnosti uzavřena pro návštěvníky dodnes.