2. 2. 2023

Studenti středních škol diskutovali s Danou Drábovou o jádře

Zájem o studium oborů blízkých elektroenergetice je na vzestupu. Vedle posilující perspektivy stabilního technického zaměstnání, přispívá také k rostoucímu zájmu plánovaná výstavba nových jaderných zdrojů i setkání a diskuse s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Na rostoucí poptávku a zájem o studium energetiky reaguje Střední průmyslová škola v Třebíči, která od nového školního roku zdvojnásobí počet studentů oboru Energetik.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pravidelně přednáší studentům partnerských středních škol Skupiny ČEZ. Koncem ledna opět zavítala mezi studenty, tentokrát do Třebíče a do Jihlavy. Přednášku „Jaderná energie ve službách lidí“ si vyslechlo přes 300 studentů. Během následné diskuse se studenti zajímali o témata jako je zajištění paliva pro naše jaderné elektrárny, těžbu uranu v ČR nebo o aktuální stav fúzních reaktorů.

 Na konci ledna se podařilo schválit rozšíření oboru Energetika na Střední průmyslové škole v Třebíči. Škola tak od 1. 9. 2023 otevře další třídu pro studenty nastupující do prvního ročníku. Díky dopravní dostupnosti je rozšíření kapacit velkou příležitostí jak pro žáky z Vysočiny, tak i z kraje Jihomoravského, který tvoří 2/3 z 20 km okruhu Jaderné elektrárny Dukovany. Přímo v elektrárně je aktuálně zaměstnáno přes 60 absolventů tohoto oboru. Zájemci o obor Energetik pro školní rok 2023/2024 mají možnost podat přihlášky do 1. března 2023.

 Skupina ČEZ plánuje v následující deseti letech zaměstnat v jaderných elektrárnách cca 2 600 lidí. Jen do Jaderné elektrárny Dukovany předpokládají v následujících letech ročně přijmout nejméně stovku nových pracovníků. „Pro elektrárnu Dukovany, pro naše dodavatele, ale i pro firmy, které se budou podílet na budoucí výstavbě nových bloků, je to vítaný krok, který jsme podpořili, a který pomůže zajistit dostatek kvalifikovaného personálu pro plánovaný rozvoj jaderné energetiky,“ říká ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

 Více informací o oboru Energetika najdou zájemci na https://www.spst.cz/energetika.

Zájemci o více informací k podpoře vzdělávání a uplatnění ve Skupině ČEZ se mohou obrátit na kariérní portál Skupiny ČEZ www.kdejinde.cz.