26. 2. 2020

Také energetici se snaží šetřit jimi vyrobenou elektrickou a tepelnou energii

Horní Počaply – Snižování energetické náročnosti budov není jen záležitostí majitelů rodinných domů či společenství vlastníků bytových jednotek, ale i velkých firem a společností. Týká se to pochopitelně i těch, co sami energii, ať již elektrickou či tepelnou, vyrábějí a předávají dál. Patří mezi ně například i společnost Energotrans, a. s., která v rámci Skupiny ČEZ provozuje Elektrárnu Mělník. Zde se chystají zateplit fasádu, vyměnit okna, vrata a střešní světlíky u jedné z největších technickoadministrativních budov v areálu.

„Jedná se o panelovou stavbu, typickou budovu s kancelářemi a provozním zázemím, které se stavěly v sedmdesátých letech minulého století. Její plášť se sice v průběhu dalších let dočkal různých oprav i menších vnějších úprav, ale ty samozřejmě již neodpovídají dnešním trendům. Proto jsme se rozhodli pro komplexní rekonstrukci venkovního vzhledu budovy a další vnitřní úpravy,“ říká Martin Hora, technický ředitel společnosti Energotrans. „Musím ovšem podotknout, že plnění legislativních podmínek v oblasti energetické náročnosti provozu zařízení, je pro nás základní hodnotou. Dlouhodobě se nám daří plnit požadavky normy ČSN EN ISO 50001 na systém managementu hospodaření s energií, přičemž tento systém máme certifikovaný. Z důvodu využití maximálního potenciálu v oblasti energetických úspor a dalšího rozvoje zařízení jdeme tak chystanými úpravami vnějšku i vnitřku budovy ještě nad rámec této normy.“

Zateplení fasády spojené s výměnou oken, vrat a střešních světlíků bude zrealizováno kontaktním zateplovacím systémem a nahradí tak původní boletické panely. Novinkou rovněž bude systém řízení dodávek tepla s využitím přenosu dat z výstupů měřičů teplé a studené vody. Tím bude zajištěn dokonalý monitoring provozu, což umožní následné porovnání bilancí spotřeb všech segmentů, které povedou ke vzniklým úsporám. Takzvaný targening, v našem případě energetický dozor, cílí na oblast regulace vytápění a chlazení objektu, snížení spotřeby elektrické energie na osvětlení v podobě výměny zářivkových těles na chodbách za nová LED svítidla.

„Zateplení obvodových stěn, výměna oken, dveří, vrat a světlíků, výměna starých osvětlovacích těles za úsporná LED světla na chodbách a pořízení monitoringu a targentingu by mělo přinést podstatné snížení spotřeby energie. Počítáme s tím, že poklesne o 56 procent, přičemž celkové investiční náklady projektu se pohybují kolem 25 milionu korun. Třicet procent z uznatelných výdajů nám přitom pokryje dotace ministerstva průmyslu a obchodu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,“

uzavírá Martin Hora.

Realizace vizuální i praktické modernizace objektu proběhne ve čtyřech etapách. Vše by mělo být hotovo ještě do konce letošního roku.