18. 5. 2021

Transformovna Opočínek bude mít nové ochrany

Hradec Králové 18. května 2021 - Modernizací prochází systém ochran na rozvodně Opočínek. Investiční akce výrazně omezí poruchovost a posílí spolehlivost dodávek energie v této oblasti. Celkové úpravy a digitalizace rozvodny se vyšplhají na více než 33 milionů korun.

V transformovně Opočínek – nedaleko Pardubic je čilý pracovní ruch. Probíhají zde práce na obnově ochran 110 kV. Současně budou provedeny úpravy stávajícího řídicího systému, který bude propojen s ochranami a terminály novými optickými kabely. Transformovna tak prochází postupnou automatizací a digitalizací. 

„Modernizace řídicího systému a nové moderní ochrany zajistí vyšší spolehlivost dodávek energie a omezí poruchovost v dané oblasti východních Čech. Transformovna Opočínek, která je významnou uzlovým bodem v naší distribuční soustavě, se tak zařadí k dalším rozvodnám s novou technologií řídicího systému,“ upřesňuje Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce. Jedná se o jednu transformoven, která v případě rozsáhlého výpadku elektřiny je schopna zabezpečit dodávky elektrické energie zákazníkům tzv. ostrovní provozem. 

Původní řídicí systém byl vybudován v letech 1997 – 99 a dnes již nevyhovuje moderním standardům. Proto je nutný upgrade systému řízení a chránění pro rozvodnu 110 kV s ohledem na stávající silovou technologii. Rekonstrukce ochran začala v březnu letošního roku a dokončena bude v listopadu. Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 33,1 milionu korun. 

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 165 834 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.