24. 11. 2020

Třikrát jednatřicet aneb na okraji Tuchoměřic roste nový sad

Tuchoměřice – Tam, kde končí zástavba rodinných domů v Tuchoměřicích a o něco dál začíná průmyslová zóna nyní vyrůstá na zelené pláni v lokalitě zvané Nad skálou 31 ovocných stromů. Mix švestek, hrušní, jabloní a třešní zde zakořeňuje od úterý 17. listopadu. Na výsadbu nového ovocného sadu získala obec díky grantu Stromy 149 975 korun od Nadace ČEZ.

„Před časem jsme se rozhodli, že bychom rádi oživili extravilán naší obce o příjemné místo pro relaxaci. Volba padla na výsadbu nového ovocného sadu, v němž si bude moci každý sám natrhat ovoce podle vlastní chuti, což jistě bude hlavně lákavé pro děti. Celé území by se také mělo časem přeměnit v klidovou zónou a přirozenou hranicí mezi zastavěnou částí obce a komerční oblastí. Ovocné stromy budou navíc poskytovat potřebný stín, poslouží jako větrolam a podpoří i zadržování vody v krajině,“ říká Pavel Cihlář, starosta Tuchoměřic.

Výsadba ovocného mixu probíhala v režii místních rodin a za dohledu odborníků zahradnické firmy tak, aby byla dodržena restriktivní opatření související s covid-19. K dispozici byla desinfekce a stromy byly usazovány do země ještě ve větší vzdálenosti od sebe, než je nyní z bezpečnostních důvodů mezi osobami dovolena. Sázející měli z domova přinesené vlastní zahradnické náčiní a pochopitelně nasazené roušky, pokud se zrovna nejednalo o jednu z jednatřiceti rodin u svého stromu. „Číslo jednatřicet není náhodné. Dnes si totiž připomínáme stejný počet let od 17. listopadu 1989, takže jsme výsadbu pojali jako takovou symboliku. Nu, a kolik stromů, tolik sázejících rodin. Museli jsme přitom udělat pořadník, takový byl mezi našimi obyvateli o výsadbu na kraji obce zájem,“ dodal starosta.

Realizaci výsadby rodinného typu, tedy takovou jíž se účastní samotní obyvatelé měst a obcí, pochopitelně vždy vítá i Nadace ČEZ. Dokazuje to sounáležitost lidí s místem, v němž žijí, že jim záleží na životním prostředí i na budoucnosti dalších generací a také na dobrých sousedských vztazích. Zatímco v prvních letech po spuštění grantu Stromy se většinou vysazovala klasická stromořadí původních a v krajině již chybějících dřevin, ale i křovin, nyní stále častěji přichází na řadu výsadba obecních sadů či ovocných alejí.

„Jsme rádi, že vedení obcí i v této nelehké době najdou způsoby, jak výsadbu bezpečně zrealizovat. Zelených plic totiž není nikdy dost. Ostatně i proto jsme letos grant Stromy rozšířili také na obecní sady, parky či veřejné zahrady. Další letošní novinkou je, že dlouhotrvající enormní zájem o tento grant vedl správní radu nadace k úpravě zásadního pravidla, takže nyní kromě měst a obcí mohou o něj žádat i neziskové organizace. Některé obecně prospěšné společnosti tak již navracejí ovocné stromy i tam, kde dříve v hojné míře rostly, ale časem z krajiny vymizely nebo z nich zbyla už jen plodící torza. Většinou proto, že obec z nějakého důvodu v daném místě zanikla. Samozřejmě vítáme i výsadbu zcela nových ovocných sadů jako třeba právě v Tuchoměřicích,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.