30. 10. 2019

V Dřevěnici na Jičínsku vyrostla ovocná alej díky místním dětem a jejich rodičům

Říjen je ideální čas pro výsadbu stromů . V Dřevěnicích na Jičínsku se sešla parta nadšenců a společně vysadili celkem 48 ovocných stromů a 3 lípy. Obci na výsadbu přispěla Nadace ČEZ prostřednictvím grantového řízení Stromy částkou 100 000 korun.

Nové ovocné stromořadí ze švestek, hrušní, jabloní a třešní zvelebuje klidovou část za obcí u rybníku Hlíza, kterou místní využívají ke svým procházkám. Podél cesty nad rybníkem bude vytvářet příjemné závětří i stín. Jeho výsadba probíhala dobrovolnicky, kdy ruku k dílu přidali i místní děti a jejich rodiče. „Výsadba byla zajištěna v rámci obecní akce Sázíme stromy s dětmi. Děti sázely stromy za pomoci svých rodičů a k dispozici byla také odborná firma, která dohlížela na správnost výsadby. Jedním z dílčích cílů bylo posilování vztahu dětí k přírodě a její ochrany. Následná péče ve formě zálivky stromů bude zajištěna obcí a místními obyvateli,“ uvedla místostarostka Dřevěnic Ludmila Lukavcová.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011.

„Sázení stromů považuji za skvělou věc a zároveň to vidím jako odkaz další generacím. Hlásí se k ní stále více obcí napříč Českou republikou. Uvědomují si, že stromy jsou důležitým prvkem okolní krajiny. Nejčastější volbou jsou pak stromy ovocné. Zájem lidí zapojit se do obecně prospěšných aktivit spojených s kultivací krajiny, kde žijeme, mě upřímně těší“

doplnila Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Obec Dřevěnice leží v utěšeném údolíčku podhorském, jehož potůček dělí rovinatou krajinu Jičínskou od lesnatých kopců Novopackých. Dřevěnice se nachází v Královéhradeckém kraji, 8 km severovýchodně od bývalého okresního města Jičína a 9 km jižně od Nové Paky. Obec tvoří dvě části – Dřevěnice a Dolánky, které v osmdesátých letech dvacátého století srostly v jeden celek. Dřevěnice je známa především díky volejbalovému turnaji, v roce 2019 se zde uskutečnil již 66. ročník.