20. 4. 2022

V Duhové podporují duhovou diverzitu: ČEZ podepsal Pride Business Forum memorandum podporující komunitu LGBT+

Skupina ČEZ, jejíž centrála sídlí v pražské Duhové ulici, podepsala memorandum iniciativy Pride Business Forum, v němž se zavazuje zavádět principy LGBT+ diverzity a zároveň vytvářet přátelské a otevřené pracovní prostředí pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci a genderové identity. Společnost chystá například setkání zaměstnanců se zástupci LGBT+ komunity a také školení zaměřené na odstranění nejrůznějších předsudků. Již začátkem letošního roku přijala Supina ČEZ novou politiku diverzity a inkluze. Jedním z prvních praktických kroků k posílení různorodosti a inkluzivního pracovního prostředí byla úprava práv registrovaných partnerů na úroveň manželských párů.

Podpisem memoranda Pride Business Forum se Skupina ČEZ otevřeně přihlašuje k aktivní podpoře témat LGBT+ nejen interně v rámci péče o zaměstnance, ale na celospolečenské úrovni. Součástí veřejného příslibu je například rozvoj firemní kultury a bezpečného prostředí, které umožňuje otevřenou diskuzi s ohledem na férový přístup k LGBT+ zaměstnancům.

„ČEZ chce být férovým zaměstnavatelem, který vytváří rovné podmínky a přátelské pracovní prostředí pro všechny lidi bez ohledu na sexualitu nebo pohlaví. To platí při náboru, odměňování, pracovním rozvoji i povyšování a také při slaďování soukromého a pracovního života. Podpisem memoranda dáváme jasně najevo, že předsudky a nerovné zacházení vůči lidem z LGBT+ komunity u nás nemají místo, a mám radost, že se veřejně hlásíme k principům rovnosti,“ říká ředitelka útvaru ESG Kateřina Bohuslavová.

„Přestože se situace postupně zlepšuje, diskuze o LGBT+ rovnosti bohužel v určité části české společnosti stále vyvolává kontroverze, takže veřejně se přihlásit k podpoře rovnoprávnosti LGBT+ lidí vyžaduje od firem kuráž, které si nesmírně cením,“ uvedl programový ředitel Pride Business Fora Czeslaw Walek.

Jedním ze zásadních kroků, které Skupina ČEZ v rámci podpory diverzity přijala letos začátkem roku, byla úprava práv registrovaných partnerů v kolektivní smlouvě na úroveň manželských párů. Registrovaní partneři si tak mohou vzít placené či neplacené volno ve stejných případech jako manželé: třeba na uzavření partnerství, na doprovod partnera/partnerky do zdravotnického zařízení, na účast u porodu nebo na rodičovskou dovolenou.

Skupina ČEZ se nyní zaměří na úpravu interních dokumentů a předpisů, do nichž chce specificky zakotvit ochranné mechanismy proti diskriminaci a šikaně na základě sexuální orientace či genderové identity. Posílí také nástroje, prostřednictvím kterých mohou zaměstnanci nevhodné chování, či dokonce šikanu, bez obav nahlásit. Zaměstnancům je k dispozici také psychologická linka, kde mohou řešit mimo jiné i problémy spojené s tématikou LGBT+, ať už své vlastní nebo svých rodinných příslušníků. Další nejbližší aktivity, které jsou naplánovány na květen – Měsíc diverzity, zahrnují třeba diskusní setkání pro zaměstnance se zástupci LGBT+ komunity zaměřená například na předsudky a stereotypní chování vůči této komunitě.

 

LGBT+

Zkratka se zhruba od začátku 90. let používá k souhrnnému označení osob s jinou než většinovou sexuální orientací. Je tvořená z počátečních písmen slov: lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby. Plus na konci symbolizuje celé spektrum dalších sexuálních a genderových identit (například queer, intersex, pansexuální, asexuální, nebinární, genderové fluidní osoby a další). Pojmem gender označuje rozdíly mezi muži a ženami, které jsou vytvořeny kulturně a sociálně (na rozdíl od „pohlaví“, které je dáno biologicky). Jedná se o soubor očekávání a norem, které jsou v každé společnosti a kultuře jiné pro muže a jiné pro ženy a podle kterých se očekává, že se jednotlivé „gendery“ budou chovat. V čase se gender vyvíjí a mění, řada stereotypů ale přetrvává.